ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เผยหน้าแล้งนี้ช่วง 2 เดือนครึ่งมีการใช้น้ำมากระบายจากเขื่อนแม่งัดถึง 128 ล้าน ลบ.ม.

Share This:

ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เผยหน้าแล้งนี้ช่วง 2 เดือนครึ่งมีการใช้น้ำมากระบายจากเขื่อนแม่งัดถึง 128 ล้าน ลบ.ม. เดือนมีค. เมย.และพค. ต้องจัดสรรน้ำลงแม่น้ำปิงเพื่อรักาาระบบนิเวศและรักษาพืชเศรษฐกิจที่กำลังออกดอกติดผลอย่างลำไยและมะม่วง โดยต้องประเมินการใช้น้ำต่อสัปดห์และระบายน้ำเป็น 17 สัปดาห์ มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5 แสนไร่คิดเป็นร้อยละ 80

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากเข้าสู่ฤดูแล้งของปี 2560 ช่วงต้นเดือนมีนาคม การบริการจัดสรรน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งมีน้ำใช้อยู่จำนวน 165 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 3 ส่วนส่วนแรกจำนน 50 ล้าน ลบ.ม. ใช้ในพื้นที่โครงการชลประทาน ส่วนที่ 2 เป็นการระบายลงสู่แม่น้ำปิง 78 ล้าน ลบ.ม. และส่วนที่ 3 จำนวน 35 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำสำรองใช้กรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือในภาคต่างๆ กรณีเกิดภัยแล้งขึ้นมา
อย่างไรก็ตามการใช้น้ำระบยลงสู่แม่น้ำปิงจัดสรรไว้เป็น 17 สัปดาห์ โดยช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน จะมีการใช้น้ำมากถึง 40 กว่าล้าน และกลางเดือนพฤษภาคมอีกครึ่งหนึ่งต่อการใช้น้ำเพื่อรักษาพืชเศรษฐกิจที่กำลังออกดอกติดผลของลำไยและมะม่วง เพื่อที่การเกษตรปีนี้มีกว่า 5 แสนไร่ ยังไม่เต็มพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งปีนี้จะมีการระบายน้ำลงแม่น้ำปิงมากเป็นพิเศษเพราะต้องรักษาระบบนิเวศและช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้น้ำตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิงได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งไปจนถึงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบพืชเศรษฐกิจที่ในปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งได้รับความเสียหาย


ทั้งนี้การใช้น้ำจะมีการประเมินตรวจสอบสถานการณ์น้ำทุกสัปดาห์ เพื่อใช้การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอถึงจะมีปริมาณน้ำมากก็ตามแต่ความแห้งแล้งจากสภาพอากาศทำให้การใช้น้ำเพิ่มขึ้น แต่หลังจากกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้งการใช้น้ำในแม่น้ำปิงจะลงปริมาณลง ซึ่งในปี 2560 มีการระบายน้ำมาช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งความแห้งแล้งและน้ำในแม่น้ำปิงยังคงมีทำให้ระบายน้ำช้ากว่าในปี 2590 จากปัญหาภัยแล้ง

Comments

comments