น้ำแม่ข่าตอนปลายเน่าเหม็นหนัก ชาวบ้านทะยอยล้มป่วยโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้กลิ่นน้ำเน่า

Share This:

เชียยงใหม่ ปัญหายังไร้การแก้ไขคลองแม่ข่าตอนปลายกำลังส่งกลิ่นเน่าเหม็นหนักสภาพอากาศร้อนจัดทั้งกลางวันกลางคืน ชาวบ้านทนทุกข์รอมานหนักรอวันฟ้าใสให้ภาครัฐเร่งแก้ไข ขณะโรงบำบัดน้ำเสียยังไร้การดูแลถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปี ขณะที่ชาวบ้านทะยอยล้มป่วยโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้กลิ่นน้ำเน่า

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนต่อเนื่องจากชาวบ้าน บ้านป่าแดดใต้. ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า ที่เป็นแหล่งน้ำทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ที่เน่าเหม็นน้ำเสียทั้งต้นคลองจนถึงปลายคลองก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำปิง ที่บ้านป่าแดดใต้แห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รวมตัวประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการแก้ไขน้ำเน่าเสียก่อนระบายลงสู่แม่น้ำปิง เพราะไม่มีการบำบัดใดจนถึงขณะนี้ จาภสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาต่อเนื่องทำให้สภาพน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นดำสนิท ส่งกลิ่นฟุ้งกระจ่ายไปทั่วตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ยังรออย่างมีความหวังให้ภาครัฐเร่งแก้ไข


นางยุพิน จันทร์มิตร ชาวบ้านป่าแดดใต้. ผู้ได้รับความเดือนร้อนหนักที่ต้องทุกข์ทรมานกลับกลิ่นเหม็นเน่าแบบสุดๆ ยิ่งน้ำไม่ได้ระบายทิ้งสะสมไว้จะยิ่งทำให้เน่าเหม็นเป็นทวีคูณ ที่จะมีปัญหาทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยที่ต้องทรมานมากกลับกลิ่นเหม็น ก็วิงวอนให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้นเพราะความเดือนร้อนโดยเแพาะหน้าแล้งรร้อนแบบนี้ ขณะที่หลานตนเองและตนเองต้องล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเป็นภูมิแพ้เพราะเหม็นเน่าน้ำ นอกจากนี้ยังมีลูกน้ำยุงจำนวนมากที่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีปริมาณมากออกมาก ชาวบ้านหลายคนก็ล้มป่วยกันหลายคน

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้สำรวจโรงบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จากรายงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในฐานข้อมูลไว้ว่าโรงดัลกล่าว ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2536 งบประมาณ 490 ล้านบาท และงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) ปีงบประมาณ 2545 งบ ประมาณ 269 ล้านบาท สถานภาพปัจจุบัน เปิดดำเนินการ ปริมาณน้ำเข้าระบบน้อย บริเวณท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณ P10 ชำรุด ส่วนระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาดระบบรวบรวมน้ำเสียที่สามารถรับน้ำเสียได้ต่อวัน 55,000 ลบ.ม. จำนวนบ่อดักน้ำเสียทั้งหมด 25 บ่อ บ่อดักน้ำเสีย CSO-สถานีสูบน้ำเสีย จำนวนสถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสียมีจำนวน 9 แห่ง สถานีสูบน้ำเสียในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียมี 1 แห่ง ระบุไว้ว่าปัญหาของระบบรวบรวมน้ำเสีย 1.ปัญหาค่าใช้จ่าย 2.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 3.เครื่องจักรชำรุดและ4.ขาดแคลนงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียค่าไฟฟ้าเดือนละ 86,685.33 บาท ปี 2552

ทั้งนี้พบว่าโรงบำบัดน้ำเสียดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งล้าง เครื่องจักรต่างๆ ถูกปล่อยทิ้งไว้และไม่มีคนดูแลเฝ้าอยู่ สภาพเป็นโรงทิ้งร้างเพราะขาดการดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งทางประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนร้องเรียนหลายครั้งต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข มีเพียงการลกลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำปิงจนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ของแม่น้ำวงจรชีววิตสัตวืใกล้เคียงไม่สามารถอยู่ได้ตรงบริเวณจุดปล่อยน้ำลงมา ชาวบ้านผู้ไดรับผลกระทบวิงวอนให้ผู้สื่อข่าวช่วยนำเสนอความเดือนร้อนที่รอวันแก้ไขอย่างเร่งด่วน

Comments

comments