ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เผยปัญหาระบายน้ำเน่าเสียจากคลองแม่ข่าลงแม่น้ำปิงกำลังแก้ไขปลายเหตุ

Share This:

ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เผยปัญหาระบายน้ำเน่าเสียจากคลองแม่ข่าลงแม่น้ำปิงกำลังแก้ไขปลายเหตุ ที่ชลประทานต้องระบายน้ำจากเขื่อนมาเจือจายน้ำเน่าในแม่น้ำปิง เพราะผลกระทบของระบบนิเวศและผู้ใช้ ที่สำคัญภาครัฐส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแก้ไขโรงบำบัดน้ำเสียบังคับใช้การระบายน้ำเสียลงคลองแม่ข่า

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ชลประทานเชียงใหม่ต้องระบายน้ำจากแม่น้ำปิงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงการออกดอกติดผลของพืชเศรษฐกิจตามรอบเวรในช่วงฤดูแล้ง แต่อีกปัญหาของการต้องระบายน้ำมาเสริมเพื่อใช้เจือจางน้ำเน่าเสียจากคลองแม่ข่าถูกปล่อยทิ้งลงแม่น้ำปิงบริเวณตำบลป่าแดด ซึ่งเป็นน้ำเน่าเสียอย่างเข้มข้นมากเพราะหากปล่อยไม่เข้ามาช่วยเหลือเจือจ่ายผลกระทบที่ตามมามีมากทั้งระบบนิเวศ สัตว์น้ำ ผู้ใช้น้ำของเกษตรกรและประชาชนตลอดแนวแม่น้ำปิง สิ่งที่กระทำเพื่อช่วยเหลือลดวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาปลายเหตุที่ทำให้ชลประทานต้องเข้ามาดำเนินการร่วมไปถึงสูบน้ำเข้ามาขับน้ำเสียจากช่วงต้นของคลองแม่ข่า

อย่างไรก็ตามการจัดสรรน้ำต่อรอบเวรเพื่อลงแม่น้ำปิง ต้องกักเก็บไว้ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าเแดด ที่จะยกระดับน้ำแม่ปิงจากจุดนี้ขึ้นไปและระบายลงไปทางด้านท้ายน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศแม่น้ำปิง แต่มวลน้ำนับแสนลบ.ม. ต้องปล่อยมาเพื่อใช้เจือจสงน้ำเน่าเสีย ซึ่งน้ำที่จะใช้กักเก็บไว้สำรองกลับต้องมาเสียน้ำนับล้านลบ.ม.ต่อสัปดาห์เพื่อสลายมวลน้ำเน่าเสียที่ถูกระบายลงมาเจือจาง กำลังกลายเป็นการแก้ไขของปลายเหตุที่เกิดขึ้นปัญหาการแก้ไขโรงบำบัดนำเสียและการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า น้ำเน่าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัดก็จะถูกปล่อยลงมาดังกล่าว ภาครัฐส่วที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลแก้ไขเป็นการเร่งด่วนถึงปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จงเชียงใหม่ขะมีมากกว่าปีที่แล้ว เพราะน้ำยังเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าใช้อย่างประหยัด

Comments

comments