ผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำปิง ยังผวาปัญหาน้ำเน่าคลองแม่ข่าถูกระบายลงมาแม่น้ำปิง

Share This:

ผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำปิง ต.ป่าแด อ.เมืองเชียงใหม่ ยังผวาปัญหาน้ำเน่าคลองแม่ข่าถูกระบายลงมาแม่น้ำปิง อาจทำปลาช๊อคน้ำตายต้องสูญเสียเงินนับแสนจากากรลงทุน ขณะที่ชลประทานเชียงใหม่ต้องระบายน้ำดีมาช่วยเหลือเพราะมีกระชังปลากว่า 60 แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายว่าบริเวณจดระบายน้ำคลองแม่ข่า ตำบลแาแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่เป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ที่รอการแก้ไขปัญหาของคลองน้ำเน่าเสีย ระบายนำเน่าเสียลงแม่น้ำปิงขาดการบำบัดดูแล ผลกระทบชาวบ้านในพื้นที่ ผลกระทบระบนิเวศของแม่น้ำปิง และผลกระทบต่อเกษตรกผู้เลี้ยงปลากระชังด้านใต้ ในขเตอำเภอเมือง หางดง จ.เชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนสองฝั่ง เพราะน้ำเน่าจากคลลองแม่ข่ายังถูกระบายทิ้งลงมาทุกวันสภาพน้ำสีดำเข้มตัดกับสีของแม่น้ำปิงที่ชัดเจน

นาย เมืองเพชร แสนหอม. เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง บ้านบ่อเย็น. ม.11 ต.ป่าแดด อ.เมือง พื้นที่ลุ่มจุดระบายน้ำกล่าวว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนหากมีน้ำเสียไหลมาโดยไม่ผ่านการเจือจางปลาที่เลี้ยงชุดนี้จะตายทันทีถึงจะมีการนำอ๊อกซิเจนเข้าไปช่วยเหลือก็ตามเพราะปลาไม่สามารถทนต่อสภาพน้ำเน่าเสียมากเช่นนี้ได้ หรือจะมีน้ำดีผ่านไป น้ำเสียตามปลาก็จะตายได้เพราะไม่สามารถทดได้ ทุกวันนี้ต้องมาเฝ้าดูตลอดเวลาเรียกว่าหวาดผวาเป็นวนต่อวันจากสภาพน้ำเน่าเสีย ซึ่งตลอดแม่นี้ลงไปยังมีผุ้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิงกว่า 60 ราย ทั้งรายเล็กรายย่อย ก็ลงทุนกันนับแสนบาทต่อครั้งการเลี้ยง หากเจอน้ำเน่าเสียจำนวนมากทำให้ปลากระชังของเกษตรกรที่เลี้ยงมูลค่านับหลายล้านบาทต้องตายสูญเสียเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามชลประทานเชียงใหม่ ยังคงระบายน้ำลงมาช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียไปได้บางทำให้ปลาที่เลี้ยงอาจมีผลกระทบจากสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังสามารถช่วยให้รอดตายทั้งหมดลงไปได้ แต่ก็ขอให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่าจากน้ำเน่าเสียให้เร็วเพราะน้ำเน่าเสียยังคงถูกระบายเกือบทุกวัน

Comments

comments