น้ำเน่าคลองแม่ข่าล้นประตูไหลลงแม่น้ำปิง ผู้นำชุมชนวอนรัฐบาลลงพื้นที่รับฟังปัญหาหลัง 30 ปีไม่คืบหน้า

Share This:

กำนันป่าแดด เชียงใหม่วอนรัฐบาลลงมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า หลังผ่านมา 30 ปียังแก้ไขปัญหาไม่แล้วเสร็จหากรัฐบาลยืนมือลงมาโดยไม่วังเงินงบประมาณแต่การเข้ามาในพื้นที่ เพราะชาวบ้านป่าแดดช่วยกันเต็มที่แต่เพื่อปกป้องแม่น้ำปิง ที่กำลังถูกทำลายเพราะปล่อยน้ำเน่าเสียลงขาดการบำบัดดูแล

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านป่าแดดใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับการปัญหาน้ำเน่าาเสียคลองแม่ข่า ที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง ชาวบ้านในพื้นที่ล้มป่วยจากโรคทางเดินหายใจแล้วเพาะสภาพน้ำเย่าเหม็นเป็นอย่างมาก พบว่าประตูระบายน้ำสุดท้ายก่อนจะระบายลงแม่น้ำปิงถูกยกให้น้ำที่ล้นประตูจากคลองแม่ข่า ได้ไหลผ่านลงตรงโดยไม่ผ่านตะแกรงเหล็กเพื่อกรองเศษขยะเศษไม้แต่ปล่อยตรงไหลลงแม่น้ำปิงโดยตรง


ด้านนายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด ได้ชี้ที่ประตูระบายน้ำสุดท้ายที่ทำให้น้ำในแม่น้ำปิงเกิดความเสียหายจากน้ำเน่าเพราะเทศบลนครเชียงใหม่ไม่ปิดดังเศษขยะทำให้ที่ผ่านมาต้องออกมาเรียกร้องแต่ก็ยังไร้การแก้ไข แม่น้ำปิงจากจัดนี้กำลังจะถูกทำลายเพราะน้ำเน่าที่ถูกปล่อยทิ้งไขาดการบำบัด ซึ่งการแก้ไขตอนนนี้ถึงจะมีภาครัฐทุกหน่วยจะช่วยกันก็ตามแต่ผ่านมากว่า 30 ปีก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ วอนให้รัฐบาลลงมาช่วยเหลือดูแล ให้กำลังในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ได้มุ่งหวังให้นำงบประมาณลงมาแต่ขอให้กำลังเข้ามาลงพื้นที่ดูแลถึงปัญหาที่แท้จริง


อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก เพียงมีการดำเนินการสั่งการให้ชัดเจนงบประมาณก็ไม่ต้องสูญเสียมากมาย เพราะจะเห็นน้ำเสียไหลผ่านท่อส่งนำเสียไปยังโรงบำบัดหากให้การสูบน้ำจาจุดปลายลงไปได้เพื่อส่งไปยังโรงบำบัด ก็จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียขณะนี้ลงแม่น้ำปิง โดยที่งบประมาณก็สูญเสียน้อยลง หรือจะให้น้ำไหลตรงไปยังโรงบำบัดน้ำเสียที่มีเส้นทางอยู่แล้ว ที่จะช่วยให้น้ำเสียไม่ไหลลงตรงแม่น้ำปิง เพราะทุกวันนี้ 15 วัน จะปล่อยน้ำเสีย 3 วันแต่ปริมาณน้ำเสียมากจนล้มปากประตูระบายไหลลงทุกวันอย่างที่เห็น ก็วิงวอนผ่านผู้สื่อข่าวให้ถึงรัฐบาลลงมาเพื่อให้การแก้ไขได้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Comments

comments