ขนส่งเชียงใหม่พร้อมทุกภาคส่วนนำร่องยกระดับมาตรฐานรถบริการสาธารณะในจังหวัด เริ่มรถสี่ล้อแดง

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมทุกภาคส่วนนำร่องยกระดับมาตรฐานรถบริการสาธารณะในจังหวัด โดยเฉพาะรถสี่ล้อแดงหลังเกิดปัญหาร้องเรียนมากมาย เริ่มใช้คิวอาร์โค้ดเข้ามาใช้แก่รถสี่ล้อแดงเป็นกลุ่มแรก เฉพาะผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น จะระบุตัวตนของผู้ขับหมายเลข พร้อมเบอร์โทร 1584 ซึ่งรถแต่ละคันจะรถระบุอัตราค่าโดยสารชัดเจน

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนจากทหารมลฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำร่องแก้ไขปัญหารถสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ของรถสี่ล้อแดง รถตุ๊กตุ๊ก รถแท๊กซีมิเตอร์และ รถสาธารณะวิ่งระว่างอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ จากปัญหาต่างๆ ที่ยังขาดมาตรฐานของการให้บริการจากปัญหาโดยเฉพาะจากโลกโซเชียล ที่นำข้อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้จัดโครงการจัดอบรม พนักงานขับรถ รถโดยสารสองแถวแดง รถแท๊กซี่มิเตอร์ รถสามล้อเครื่องรับจ้าง เพื่อยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการในยุคดิจิทอล โดยมีเป้าหมายอบรมทุกวันศุกร์ จนครบของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ อบรมรุ่นละ 100 คน

อย่างไรก็ตามผู้ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นใช้กับรถสี่ล้อแดง ในแต่ละรุ่นจะมีป้ายระบุรายชื่อ ทะเบียน ภาพผู้ขับ หมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้ที่มุมซ้ายด้านในตัวรถ หมายเลขสายด่วนการร้องเรียน 1584 และคิวอาร์โค้ด ที่จะระบุตัวตนผ่านระบบของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการแจ้ง ร้องเรียน หรือติชม ผ่านระบบได้ทันที อีกทั้งผู้ใช้บริการจะสะดวกเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดไว้หากกรณีเกิดปัญหา ลืมสิ่ง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะร้องเรียนได้ทันที ภายในเว็ปจะมี 3 ภาษาของไทย จีน และอังกฤษ ไว้ให้กับผู้ใช้บริการ

Comments

comments