ขนส่งเชียงใหม่พร้อมทหารมทบ.33 คุมเข้มรถวิ่งสาธารณะ ประจำทางและไม่ประจำทางช่วงสงกรานต์ปีนี้

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมทหารมทบ.33 คุมเข้มรถวิ่งสาธารณะ ระประจำทางและไม่ประจำทาง ระหว่างจังหวัดและวิ่งระหว่างอำเภอช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มวางมาตรการตรวจสภาพรถตามสถานีขนส่งโดยนักศึกษาอาชีวะเข้ามาร่วม พร้อมประชุมร่วมผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ เน้นความปลอดภัย ให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน รถต้องพร้อมใช้ก่อนออกบริการและพนักงานขับรถปลอดแอลกอฮอลและสารเสพติด

พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ขนส่งฝ่ายวิชาการ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ไม่ประจำทางและรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิ่งระว่างอำเภอและระหว่างจังหวัด ตลอดจนรถ 30 ก้อนเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่
พันเอกเศรษฐพลกล่าวว่าในครั้งนี้ช่วงเทศกาลสงรากนต์ เป็นอีกหนึ่งที่มีการเดินทางมากของประชาชน เพื่อให้การเดินทางลดการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยความห่วงใยจากพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จพระราชกรณียกิจจังหวัดน่านถึงการเกิดอุัติเหตุของนักศึกษาที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมาก ได้ทรงสอบถามและให้ช่วยกันดูแลป้องกัน ทำให้ทางขนส่งเชียงใหม่ตลอดจนทุกภาคได้ร่วมกันหามาตรการต่างๆ มิให้เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียขึ้นมาซ้ำโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้


นายชาญชัย กล่าวว่าเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนที่มีมากกว่าในช่สงเทศกาลอื่นๆ ซึ่งปริมาณของการเดินทางของประชาชนทั้งรถโดยสารสาธารณะและการเดินทางด้วยรถส่วนตัว และรถเช่าชนิดอื่นเข้ามาเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการโดยสารรถสาธารณะไม่ให้มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนได้เกิดความมั่นต่อการให้บริการ มาตรฐาน การดูแล และการเดินทางอย่างปลอดภัยมากที่สุด โดยในปีที่ผ่านมาช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์รถสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานขับรถมีแอลกอฮอลเป็นศูนย์ทุกราย แต่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทยังต้องใช้มาตรการเข้มควบคุมอย่างต่อเนื่องทั้งความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และความมั่นคง เข้ามาบังคับใช้ของผู้ประกอบการและพนักงานขับรถตลอดจนพนักงานต้อนรับและเด็กท้ายรถ

อย่างไรก็ดีขณะนี้ได้เริ่มตรวจสภาพรถทุกคันของรถประจำทางและรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหว่างอำเภอและจังหวัดนำนักศึกษาจากอาชีวเข้ามารวจสภาพรถก่อนออกจากสถานีซึ่งจะกระทำก่อนเทศกาลไปจนถึงหลังเทศกาลสงกรานต์ ก็จะเริ่มมากตรการเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยเพื่อใช้ป้องกันดูแลการเดินทางของประชาชนในห้วงเทศกาลสงรากนต์ปีนี้

 

Comments

comments