ดอกลมแล้ง หรือราชพฤกษ์ รอบคูเมืองทะยอยออกดอกเป็นพวงสีเหลืองอย่างสวยงาม

Share This:

ดอกลมแล้ง หรือราชพฤกษ์ รอบคูเมืองทะยอยออกดอกเป็นพวงสีเหลืองอย่างสวยงาม เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ใกล้เข้าสู่เทศกาลปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ และต้น ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ เริ่มจะเห็นดอกลมแล้ง ตามภาษาเหนือ ต้นราชพฤกษ์ ที่ปลูกรอบคูเมืองทะยอยออกดอกสีเหลือเป็นพวงอย่างสวยงามเหลืออร่ามให้ได้เห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะพากันมาถ่ายภาพความงดงาม โดยเฉพาะคูเมืองทิศเหนือ ที่มีทางเดินต้นลมแล้ง ถูกปลูกเรียงรายเป็นร่มเงา จะทอดตัวยาวมีดอกออกสลับกันบางต้น ก็ออกดอกหนาจนเต็ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ที่ดอกลมแล้งจะออกดอกให้ได้เห็นไปจนถึงช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง โดยเฉพาะเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ดอกจะออกสีเหลืองเต็มต้น ส่วนบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่จะใช้ดอกลมแล้งไปประดับบนศีรษะ รวมไปถึงช่างฟ้อน บางรายก้จะนำไปใส่บาตรบูชาพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ต้นราชพฤกษ์เป็น ดอกไม้ประจำอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีความสำคัญอีกหนึ่งของต้นไม้ชนิดนี้

ดอกราชพฤกษ์ นั้นมีการเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกราชพฤกษ์ว่า คูน เนื่องจากจำง่ายกว่า ทางภาคเหนือเรียกว่า ลมแล้ง ทางภาคใต้เรียกว่า ราชพฤกษ์ ลักเกลือ หรือ ลักเคย ชาวกะเหรี่ยงและในกาญจนบุรีเรียกว่า กุเพยะ ส่วนต่างๆ ของต้นราชพฤกษ์มีประโยชน์ใช้ฝักแก่ เนื้อสีน้ำตาลดำและชื้นตลอดเวลา มีรสหวาน สามารถใช้เป็นยา ระบายได้ ฝักแก่ยังมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง

ความเชื่อ ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่สำคัญ เช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง เป็นส่วนประกอบในการทำคฑาจอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ทำพิธี ปลูกบ้าน ฯลฯคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ คนไทยใน สมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดีดังนั้นจึงถือ ว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม

Comments

comments