เชียงใหม่สรุปช่วงห้ามเผา 60 วันผ่าน 30 วันแรก พบHot Spot เกิดขึ้นทั้งสิ้น 384 จุด

Share This:

เชียงใหม่ สรุปช่วงห้ามเผา 60 วันผ่าน 30 วันแรก พบHot Spot เกิดขึ้นทั้งสิ้น 384 จุด อำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุดคืออำเภอฮอด 75 จุด เชียงดาว 59 จุดและดอยเต่า 43 จุด

นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าเนื่องจากช่วงนี้เชียงใหม่มีสภาพฟ้าหลัวติดต่อกันมาหลายวัน ซึ่งจริงๆ ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทางกองทัพบกก็มีความห่วงใยในสถานการณ์และห่วงใยผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจึงได้เน้นย้ำในเรื่องของการปรับแผนการทำงานเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ จากแผนงานที่มีอยู่แล้วและทำได้ดี แต่ก็ให้เพิ่มของเรื่องการลาดตระเวนมากขึ้นซึ่งมีทั้งการลาดตระเวนทางอากาศและพื้นดิน โดยในส่วนของการลาดตระเวนทางอากาศจะเป็นการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจดู ส่วนการลาดตระเวนภาคพื้นดินก็บูรณาการทุกภาคส่วนซึ่งนอกจากจะได้พบและดำเนินการดับไฟได้เร็วแล้วยังเป็นการป้องปรามที่ดีอีกด้วย

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในช่วง 60 วันห้ามเผาตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม 2560 มีจุดความร้อนหรือ Hot Spot เกิดขึ้นทั้งสิ้น 384 จุด อำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุดคืออำเภอฮอด 75 จุด เชียงดาว 59 จุดและดอยเต่า 43 จุด ส่วนใหญ่เกิดในอำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดและเริ่มเพิ่มมากขึ้นในโซนกลางและโซนเหนือโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนและพื้นที่ชุมชน ซึ่งจากการประชุมศูนย์สั่งการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันมีข้อสั่งการโดยให้ทุกอำเภอสำรวจพื้นที่เสี่ยงร่วมกับประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ โดยเน้นจุดที่ไม่เคยเกิดไฟไหม้ย้อนหลัง 2 ปี ให้ศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ระดับอำเภอ และตำบล จัดชุดลาดตระเวนร่วมกัน โดยให้ปลัดฝ่ายความมั่นคง หรือ กำนัน เป็นหัวหน้าชุด ให้สำรวจกำลังพลสนับสนุนเพื่อความร่วมมือดูแลพื้นที่ และในระดับหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านจัดชุดลาดตระเวน(ชรบ.) ในหมู่บ้านของตน โดยเน้นย้ำบูรณาการทำงานทุกหน่วยในพื้นที่ จัดชุดลาดตระเวน ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้มีความชัดเจน และอาจต้องสับเปลี่ยนกำลังในบางจุด

 

Comments

comments