ชลประทานเชียงใหม่ต้องเร่งจัดระเบียบการสูบน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่ต้องเร่งจัดระเบียบการสูบน้ำประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง หลังสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าตลอดเส้นทางสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมงปริมาณน้ำลดฮวบเหลือ 3 ล้าน ลบ.ม.เศษ หลังกักเก็บได้เกือบ 6 ล้านลบ.ม. เบื้องต้นหยุดสูบ 1 วัน ขณะเดียวกันระบายน้ำ 2 ก้อนจากแม่งัดไปกว่า 7 แสน ลบ.ม.

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้จากการรายงานของเจ้าหน้าที่ประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประตูระบายน้ำที่ 4 ในแม่น้ำปิงตอนใต้ มีขนาดใหญ่ที่สุด 10 ประตูระบายน้ำ สามารถกักเก็บน้ำได้เท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางถึง 9 ล้าน ลบ.ม.เศษ ซึ่งหลังจากการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ สามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 6 ล้าน ลบ.ม. เศษ แต่หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นด้านเหนือประตูระบายน้ำจากการกักเก็บได้

ล่าสุดพบว่าสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าสองฝั่งแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้ทำการสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมงจนทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียง 3 ล้าน ลบ.ม.เศษ หากปล่อยไว้แบบนี้จะมีน้ำเหลืออีกไม่ถึง 45 วันข้างหน้าผลกระทบภัยแล้งและแม่น้ำปิงแห่งจะเกิดขึ้นมาซ้ำเช่นในเดียวกับในปีที่ผ่านมา ซึ่งการศูบน้ำทั้งอุปโภคบริโภคและสูบน้ำเพื่อการเกษตร เบื้องต้นได้มีการประชุมสถานีสูบน้ำและผู้ใช้น้ำ ตกลงจะหยุดสูบน้ำทุกวันอาทิตย์ แต่ดูการใช้น้ำสูบน้ำที่มากอาจมีข้อตกลงเพิ่มให้เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อรักาษปริมาณน้ำมวลน้ำที่กักเก็บไว้หากใช้แบบไม่ประหยัดผลกระทบก็จะตามมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของชลประทายังลงพื้นที่ต่อเนื่องในการสำรวจประเมินการใช้น้ำทุกสัปดาห์

อย่างไรก็ตามการใช้น้ำการปล่อยน้ำตามรอบเวรของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่แม่น้ำปิง ในห้วงนี้ได้ระบายน้ำ 2 ก้อนใหญ่กว่า 7 แสน ลบ.ม. เพื่อให้มาที่ประตูระบายน้ำแม่สอยให้มากที่สุด ซึ่งระยะทางตลอดเส้นทางแนวแม่น้ำปิงมีของเชียงใหม่-ลำพูน ที่ช่วงนี้เกษตรกรมีความต้องการใช้น้ำมากเพ่อหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลำไยและมะม่วงที่กำลังออกดอกติดผล ตลอดจนนาข้าวที่ต้องใช้น้ำมากเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบปริมาณน้ำจะมีมากก็ตามแต่ก้ต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

 

 

 

Comments

comments