เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1

Share This:

เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเมืองสำคัญที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและเมืองท่องเที่ยวเฉพาะเมืองเชียงใหม่ใช้งบประมาณกว่า 3.9 พันล้านบาท

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 พร้อมด้วยนายบุญลือ อึ๊งบำรุงพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟภ. นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องแกรนด์นันทาบอลรูม 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเมืองสำคัญที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและเมืองท่องเที่ยวให้ปราศจากความแออัดยุ่งเหยิงของสายไฟฟ้าใน 4 เมือง คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองพัทยา เมืองหาดใหญ่ และเมืองนครราชสีมา

อย่างไรก็ตามเป็นการวางแผนเร่งรัดการปรับปรุงก่อสร้างวางระบบสายไฟทุกขนาดลงใต้ดินในเขตเมืองชั้นใน ให้การดำเนินงานสามารถลดปัญหา ความซ้ำซ้อน ลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะพื้นที่โบราณสถานและเมืองเก่า โดยจะมีการปรับระบบสายส่งแรงสูง แรงต่ำ ระบบจำหน่ายใต้ดิน 2 วงจร ระบบแรงสูงเหนือดิน และการสื่อสารให้สามารถนำสายสัญญาณลงใต้ดินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการระหว่าง ปี 2560-2564 เฉพาะเมืองเชียงใหม่ใช้งบประมาณกว่า 3.9 พันล้านบาท รวมทุกเมืองทั่วประเทศใช้งบประมาณกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

Comments

comments