สี่ล้อแดงเชียงใหม่กู้ภาพลักษณ์ยุคไอทีจัดทำแอพแกร็บ สี่้ล้อแดงขึ้นมาสู่อูเบอร์

Share This:

สี่ล้อแดงเชียงใหม่กู้ภาพลักษณ์ยุคไอทีจัดทำแอพแกร็บ สี่้ล้อแดงขึ้นมาสู่อูเบอร์ ปธ.สี่ล้อแดงยอมรับปัญหาที่ผ่านมาแต่เพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพ มาตรฐาน การบริการดีพร้อมคุมกำเนิดไม่เพิ่มรถสี่ล้อแดง พร้อมจัดทำแอพแกร็บสี่ล้อแดงเข้าสู่ มีสมัครแล้วกว่า 100 คน เชื่อในอนาคดประชาชนจะได้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีตลอดจนการบริการที่เป็นธรรม ถึงจะล้าช้าแต่นี้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านขนส่งเชียงใหม่เชื่อหลังจากนี้ปัญหาจะลดลงแต่จะแข่งขันกันที่คุณภาพมากขึ้น ด้านทหารนำคำสั่งคสช.แจกคนขับเพื่อทำความเข้าใจ

ที่สหกรณ์นครลานนาเดินรถ หรือ สี่ล้อแดง ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่าวิชาการขนส่งเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนาย สิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด จัดอบรมพนักงานขับรถสี่ล้อแดงรุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน ตามโครงการยกระดับให้บริการรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการอบรมทุกวันศุกร์รุ่นละ 100 คน ทั้งหมด 2,500 กว่าคน

ด้านนายสิงห์คำ กล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการยกระดับมาตรฐานของรถสี่ล้อแดง ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับรถสี่ล้อแดงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มแรกที่จะทะยอยเข้าสู่การอบรมต่อการเข้าสู่ยุคไอทีทำให้พนักงานขับรถต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกันของการให้บริการรถสาธารณะกลับมาให้มีความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ระบคิวอาร์โค้ดในการให้บริการในเบื้องต้น แต่หลังจากนี้ได้พัฒนาสู่แอฟแกร็บสี่ล้อแดง ซ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะให้ผู้สมัครใจเข้าร่วมก็มีลงทะเบียนแล้ว 100 กว่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะใกล้เทศกาลสงกรานต์ จากนี้มาตรฐานค่าบริการจะเท่ากันที่ไม่เกิน 30 บาท และเหมาในพื้นที่ไม่เกิน 200 บาท จากนี้จะมีมาตรการควบคุมเข้มขึ้น ผู้กระทำความผิดซ้ำซากโทษหนักถอดใบสมาชิก

ด้านายชาญชัย กล่าวว่าเริ่มต้นของการยกระดับรถสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มรถสี่ล้อแดงเป็นกลุ่มแรกเพราะเป็นหนึ่งของสัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักของชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาแล้วต้องใช้บริการสี่ล้อแดง แต่หลังจากเกิดปัญหาด้านมาฐาน คุณภาพ การบริการ และราคา แต่หลังจากนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะการแข่งขันมีสูงรถถูกต้องก็ต้องทำให้มีมาตรฐานเพื่อเรียกชื่อเสียงของรถสี่ล้อแดงกลับมา ทั้งการแต่งกาย การพูดจา การให้บริการ

ส่วนตัวแทนจากทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคำสั่งคสช. ถึงรถสาธารณะที่ออกมาให้แก่สมาชิกรถสี่ล้อแดงได้นำไปอ่านศึกษา ให้เข้าใจ ต่อการให้บริการรถสาธารณะ พร้อมทำความเข้าใจต่อปัญหาการร้องเรียน การกระทำความผิดต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวถือปฎิบัติร่วมกันต่อการให้บริการต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาได้รับความประทับใจอุ่นใจของการใช้บริการรถสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments