ขับรถปลอดภัยมั่นใจถึงบ้านตรวจเช็คฟรีที่ขนส่งเชียงใหม่แม่เหียะ ช่วงปี๋ใหม่เมืองปีนี้

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เชิญชวนเจ้าของรถนำรถมาตรวจก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 24 เมษายน ไม้ว่าจะเดินทางมาตรวจเช็คก่อน หรือจะเดินทางกลับก็ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยที่สำนักงานขนส่งแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

สำหรับผู้ใช้รถรถยนต์รถและจักรยานยนต์ ที่ต้องใช้เดินทางต้องการความเชื่อมั่นของรถตนเองสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ได้ร่วมกับนักสึกษาอาชีวะจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ตรวจสภาพรถให้ฟรี นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าเพื่อให้ผู้ใช้รถในการเดินทางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุรถมีความพร้อมในการเดินทาง สำหรับชาวเชียงใหม่ใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือจะเยี่ยมบ้าน หรือจะเป็นคนจากจังหวัดอื่นที่มาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางกลับไปภูมิลำเนาด้วยรถส่วนตัวก็สามารถมาขอรับบริการตรวจเช็คก่อนออกเดินทางได้ ก็สามารถนำรถมาตรวจสภาพในช่วงวันทำการาชการ ที่สำนักงานงานส่งแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะมีนักศึกษาค่อยให้บริการตรวจเช็คฟรีและบางรายการที่พอจะสัเปลี่ยนให้ไดอาทิไฟท้าย ไฟเลี้ยงให้กับเจ้าของรถฟรี

อย่างไรก็ตามการตรวจเช็คก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 จะไปสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งจะตรวจทั้งก่อนช่วงเทศกาลและช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องการความมั่นใจ ในการเดินทางมาตรวจเช็คได้ฟรีในการเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

Comments

comments