ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เผยสภาพอากาศร้อนแล้งแห้งน้ำเขื่อนใหญ่ระเหยวันละนับแสน ลบ.ม.ต่อวัน

Share This:

ผอ.ชลประทานที่ 1  เชียงใหม่เผยสภาพอากาศร้อนแล้งแห้งน้ำเขื่อนใหญ่ระเหยวันละนับแสน ลบ.ม.ต่อวัน ขณะลงพื้นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตงเห็นรอยของน้ำลด ลงไปจากขอบดินจากการระเหยและการระบายน้ำลงสู่มแน้ำปิงให้เห็นอย่างชัดเจน


จากการลงพื้นที่สำรวจของผู้สื่อข่าว ในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นเพียงต้อนฤดูร้อน สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการระบายน้ำลงแม่น้ำปิง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา และการรักษาระบบนิเวศ ให้กับแม่น้ำปิงเป็นรอบสัปดาห์แบ่งเป็น 17 สัปดาห์ ไปสิ้นสุด ราวกลางเดือนพฤษภาคม จากสภาพของขอบดินเนินเขาภายในจะเห้นคาบของน้ำที่มีก่อนหน้านี้ของในเขื่อนที่สะสมไว้ แต่เพียงระยะเวลาผ่านไป 7 สัปาดห์ของการระบายน้ำในแม่ น้ำปิงรวม 23.79 ล้าน ลบ.ม. แต่สภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องทำให้การระเหยของน้ำบนผิวจากการตรวจวัด 6-8 มิลลิเมตร เกือบ 1 แสน ลบ.ม. ต่อวัน ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการระเหยแต่จะน้อยของกว่าแม่งัดเพราะสภาพพื้นที่จะตกที่ 3 -5 หมื่นลบ.ม. ต่อวัน รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก ที่มีการระเหยเช่นกัน


อย่างไรก็ตามการระเหยไปนั้นแต่กลับมีความโชคดีของน้ำไหลเข้าจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่เริ่มคายน้ำลงมาตามลำธารลำน้ำทำให้มีน้ำ ไหลเข้าใกล้เคียงกับปริมาณน้ำที่ระเหยออกไป แต่จะสภาพของขอบอ่างจะเห็นการลดตัวของน้ำมาก ทำให้หลายคนที่เห็นอาจจะตกใจที่น้ำหายไปจำนวนมากจากขอบสูงลดลงมาถึง ขอบตัวน้ำเกือบ 1 เมตรเศษ แต่นั้นเป็นขอบการกักเก็บน้ำก่อนหน้านี้ แต่มีการระบายน้ำออกทำให้ดูว่าหายไปจำนวนมากดังกล่าว แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลล่าสุด 127 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจำนวน 62 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 แต่การระบายน้ำลงแมน้ำปิงรอบที่ 8 ของสัปดาห์ลดลงเหลือ 5 ลบ.ม.

Comments

comments