เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจลำไยปีมีไม่น้อยกว่า 3แสนตัน ผลผลิตดีมีคุณภาพต้นฤดูราคาอาจถึง 30 บาท

Share This:

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจลำไยปีในหลายพื้นที่พบติดดอกมากแต่ดอกห่างไม่หนาแน่ในรวงเดียวกัน ขณะที่น้ำหล่อเลี้ยงดีกว่าปีที่แล้วทำให้ผลผลิตปีนี้จะมีคุณภาพดีขึ้นลูกโตขึ้นเพราะความห่างของดอกคาดปีนี้มีไม่น้อยกว่า 3แสนตันขณะที่ขายเขียวปีนี้ไม่มีพ่อค้าไทยและจีนเข้ามาชาวสวนหวั่นถูกหลอก ราคาปีนี้ต้นฤดูอาจถึง 30 บาท


นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูของการติดดอกลำไยปี จากการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าาหน้าที่และตนเอง ในจังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีการออกดอกของลำไย พบว่าช่อของดอกที่เห็นทั่วไปจะติดมาก แต่หากเข้าไปดูใกล้แล้วจะเห็นดอกที่ออกห่างกันไม่ติดเป็นรวงพวงใหญ่อย่างที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากสภาพอากาศร้อนที่ร้อนแต่น้ำหล่อเลี้ยงในปีนี้ทำให้ดอกลำไยไม่ร่วงหลุดง่าย แต่จะกลับส่ผลดีให้ลูกที่ติดจะห่างมีขนาดใหญ่ขึ้นมีคุณภาพดีกว่าในปีที่ผ่านมา แต่ผลผลิตคาดจะไม่ห่างจากในปีที่แล้ว ราว 3 แสนตัน จากพื้นที่กว่า 3 แสนไร่ ซึ่งมีบางส่วนในปีที่ผานมาได้รับความเสียหายล้มตายเพราะภัยแล้ง


อย่่างไรก็ตามในปีนี้มีผลผลิตลำไยนอกฤดูได้ออกสู่ท้องตลาดแต่ราคาก็ไม่สูงมากหนักรับซื้อทั่วไป 12-18 บาท แต่หากเป็นลำไยในฤดูคาดว่าช่วงต้นหากผลผลิตมีคุณภาพโตสมบูรณ์ขายสดคาดจะราวกิโลกรัมที่ 30 บาท เบื้องต้นการสำรวจยังไม่พบการขายเขียวลำไย ให้กับพ่อค้าไทยและจีนหลังจากชาวสวนได้รับประสบการณ์จากการถูกหลอกไม่มาซื้อผลผลิตไปจริงทำให้ปีนี้ ขณะเดียวกันพอค้าคนกลางก็รอดูท่าทีของผลผลิตในปีนี้คาดช่วงติดผลเริ่มโตจะมีการซื้อขายกัน ซึ่งผลผลิตปีนี้คาดว่าจะดีมีคุณภาพจากน้ำดีขึ้น

Comments

comments