สูบน้ำอ่างแม่หยวกลงคูเมือง มั่นใจตรวจแล้วก่อนปล่อยสะอาดปลอดภัยสาดเล่นได้ ชุดแรก 6 หมื่นลบ.ม.

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ําแม่หยวกลงคูเมือง 6 หมื่น ลบ.ม. ใช้สาดเล่นช่วงปี๋ใหม่เมือง ส่งผ่านคลองชลประทานแม่แตงช่วงการใช้น้ำตอนเหนือระยะนี้ เพื่อเลี่ยงกระทบผู้ใช้น้ำด้านการเกษตรเขตเมืองและใต้ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่น้ำเติมคูเมืองปีนี้มีคุณภาพผ่านการตรวจวัดก่อนปล่อยให้ ซึ่งเป็นน้ำจากโครงการฝากน้ำในช่วงภัยแล้ง พร้อมสำรองน้ำให้ประปาอุโมงค์เชียงใหม่


ขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่และชลประทานเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ได้ปิดกั้นยกระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำหน้าโรงแรงเชียงใหม่ภูคำลงคลองส่งน้ำ 18 ซ้าย เพื่อให้น้ำไหลลงคลองส่งน้ำผ่านไปยังแจ่งหัวริมเป็นจุดรับน้ำ เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้น้ำในคูเมืองที่มีการถ่ายเทไปเพื่อปรับคุณภาพของน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานในการใช้สาดเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้ชลประทานเชียงใหม่ได้รับการประสานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอใช้น้ำเพื่อเติมลงคูเมืองเชียงใหม่ จำนวน 6 หมื่น ลบ.ม. ซึ่งน้ำหลักที่ใช้ทุกปีจะมาจากคลองชลประทานแม่แตง แต่ปีนี้น้ำลดลงและเป็นห่วงการใช้น้ำของทางตอนเหนือ จึงได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ติดคลองชลประทาน ซึ่งน้ำจากโครงการฝากน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในที่ผ่านมา ซึ่งคลองชลประทานแม่แตงไม่ได้ส่งน้ำมาตามรอบเวรซึ่งเป็นช่วงทางเหนือ ทำให้น้ำในคลองชลประทานขณะนี้จะแห้ง เพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำและการนำน้ำไปผลิตน้ำประปาอุโมงค์ ตำบลสุเทพ จึงได้น้ำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาเติมลงคูเมืองในปีนี้ ซึ่งน้ำที่เติมได้มีการตรวจวัดคุณภาพของน้ำก่อนจะปล่อยลงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าน้ำที่ลงในคูเมืองมีคุณภาพมาตรฐานใช้สาดเล่นแต่หลังจากปลอยไปแล้วจะมีการตรวจวัดคุณภาพอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามน้ำนปีนี้ยังสำรองไว้ในการเติมหลังจากในช่วงสงกรานต์มีการใช้น้ำสาดเล่นไปแล้วลงไปเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพราะปริมาณน้ำอาจจะพร่องขาดหายไปบางจากการตักน้ำออกไป เพื่อไม่ให้เกิดภาพไม่สวยงามของน้ำในคูเมืองขาดหายไป แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจน้ำจากแหล่งน้ำมาเติมมีความสะอาดคุณภาพมาตรฐาน มีการตรวจวัดก่อนจะปล่อยน้ำมาให้ประชาชนได้ใช้สาดเล่นในปีนี้ แต่หลังจากน้ำเติมเข้าคูเมืองเชียงใหม่แล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องดำเนินการตรวจสอบคุรภาพอีกครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนอีกครั้ง

Comments

comments