ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเผยปี๋ใหมเมืองยอดจองยังไม่คึกคัก คนไทยใช้เวลาวางแผนการเดินทาง

Share This:

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เผยสงกรานต์ปีนี้ยอดจองห้องพักไม่คึกคักร้อยละ 30-40 ต่ำกว่าในปีที่แล้ว โดยเฉพาะชาวไทยคาดกลังวงมาตรการภาครัฐเข้มทำให้การตัดสินใจเดินทางมาเชียงใหม่ล้าช้า หากมีการผ่อนคลายก่อนใกล้เทศกาลคาดจะคึกคักเพราะมนต์เสน่ห์การเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกันคนไทยมีการตัดสินวางแผนการเดินทางมากขึ้น

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาสแรกและสอง โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโตแต่ไม่มากมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา หั่นมาเที่ยวมากขึ้นก็ทดแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มซาลงไป โดยเฉพาะมาตรการป้องกันทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่นักท่องเที่ยวแบบwalk in ที่มาแบบครอบครัว มาเป็นกลุ่มเพื่อน หรือแบบคนรัก เพิ่มมากขึ้นก็มีการทดแทนกันไม่ทำให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวลดลงไปมากนักก็ขึ้นอยู่กับช่วงห้วงเวลา


อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ปีนี้จากการสำรวจห้องพักยอดจองลดลงไปกว่าปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 30-40 เท่านั้น หากเป็นปีที่แล้วจะเกินกว่าร้อยละ 50 ไปแล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แถบจะไม่ขยับเลย ก็ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการข้อห้ามต่างๆ ทำให้ยังเกิดข้อกังวลของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาซึ่งคนไทยมีการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางจากแต่ก่อนจะใช้เวลาระยะสั้นตัดสินใจ แต่มาช่วงหลังจะใช้เวลานานขึ้น 10-15 วันในการวางแผนเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเพราะในห้วงปัจจุบันคนเข้าสู่การทำงานแบประจำ กลุ่มการทำงานแบบธุรกิจส่วนตัวทรงตัวทำให้การตัดสินเพื่อลางานเดินทางไปท่องเที่ยวมีน้อยลงหรือตัดสินใจไปแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆแทน แต่กลุ่มคนทำงานเป็นคนเหนือก็มีการวางแผนที่จะกลับภูมิลำเนาเพื่อไปฉลองทำบุญกับครอบครัว อย่างไรก็ดีมนต์เสน่ห์ของการเล่นสาดน้ำของเมืองเชียงใหม่ยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้หลายคนยังเดินทางมาเพื่อสัมผัสกลิ่นไอประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่จะดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยว

Comments

comments