ทำดีต้องปรบมือชื่นชมเด็กบนดอยสุเทพเดินเก็บขยะจากนักท่องเที่ยวทิ้งเกลื่อนริมถนนทุกวันพุธ

Share This:

น่าชื่นชมเยาวชนบ้านดอยสุเทพจิตอาสาใช้เวลาว่างทำดีเป็นประโยชน์ชุมชน ร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการช่วยกันเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ โดยจะทำทุกๆวันพุธ จุดบริเวณจอดรถ 2 ข้างทาง จนถึงทางขึ้นบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ

อีกหนึ่งกิจกรรมของเด็ก หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ที่ใช้ช่วงเวลาปิดเทอม ทำกิจกรรมดีๆ ในช่วงวันทุกวันพุธ จะร่วมกันออกเดินเก็บขยะเศษใบไม้แห้งต่างๆ ที่หล่นทิ้งไว้ริมถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอนสุเทพ จนทำให้หลายคนต่างที่พบเห้นพากันภ่ายภาพความน่ารักแชร์กันไปในดลกโซเซียล เป็นกระแสของเยาวชนกว่า 20 คนใช้เวลาว่างมาร่วมกันเก็บขยะที่ถูกทิ้งไว้ริมถนนเพื่อให้เกิดจิตสำนึกแต่นักท่องเที่ยวได้ช่วยกันลดการทิ้งขยะ

นายขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ เผยว่า ช่วงปิดเทอมมีกิจกรรมจิตอาสาดูแลความสะอาดชุมชนของเยาวชนในหมู่บ้าน โดยได้นำเด็กๆและเยาวชนในหมู่บ้านดอยสุเทพร่วม 20 คน ออกมาร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการช่วยกันเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ โดยจะทำทุกๆวันพุธ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เพื่อทำให้บ้านเมือง สะอาด น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว โดยเด็กๆทุกคนทำด้วยจิตอาสา ด้วยความสนุกสนาน และมีความสุข เป็นการทำดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งตนจะดูแลความปลอดภัยเด็กๆตลอดทำกิจกรรมกัน


โดยผู้ใหญ่บ้าน ระบุว่า จุดที่เก็บขยะจะเป็นจุดบริเวณจอดรถ 2 ข้างทาง จนถึงทางขึ้นบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพแล่วจะเดินเลาะขึ้นไปทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จนถึงทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก กล่องโฟม กระป๋องน้ำดื่ม ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะทิ้งตามจุดที่ลับตา โดยนอกจากการเก็บขยะแล้ว จะมีการติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยว และจัดหาถังขยะเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากได้มีการลงนาม MOU ในโครงการประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและภูมินิเวศน์ดอยสุเทพ–ปุย และพื้นที่โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้นทาง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองละชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมฟื้นฟูฐานทรัพยากรและประสานพลังประชารัฐสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมยั่งยืน

 

 

 

Comments

comments