ครูห้วยน้ำขาว ออก๋อยเปิดกองทุนเพื่อเด็กน้อยบนดอยสูงระดมทุนสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้าน

Share This:

กลุ่มครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย เปิดบัญชี กองทุนเพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง เพื่อที่จะระดมทุนในการสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านให้แก่เด็กๆบ้านวะบอโคะ หลังจากเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนพบความเป็นอยู่ยากจนยากไร้ ไม่ม่ห้องน้ำวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือซึ่งจากโรงเรียนไปบ้านเด็กเดินทางกว่า 2 ชม.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำวีทีอาร์ จากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านวะบอโคะ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนระยะทางกว่า 40 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมงเพราะ เส้นทางเป็นลูกรังดินแดงแคบ สูงชันสลับไปจนถึงตัวหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชาวปกากะญอ ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ยากจนยากไร้ จากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยทำจากไม้ใกล้พุพังทรุดโทรดมาก แต่บ้านส่วนใหย่จะไม่มีห้องน้ำจะใช้การขับถ่ายตามพื้นที่ป่าใกล้บ้าน ไม่ถูกสุุขอนามัย ที่ดีอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะสภาพที่อยู่อาศัยไม่สอดคล้องกับในยุคปัจจุบันเบื้องต้นมีจำนวน 3 หลัง ยังไม่ได้มีการสำรวจคาดจะบ้านลักษระดังกล่าวอีกจำนวนมากโดยเฉพาะไม่มีห้องน้ำใช้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีครูจำนวน 30 คน มีนักเรียน 572 คน เปิดสอนตั้งชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขา จะมีบ้านอยู่ห่างไกล ส่วนใหญ่การเดินทางยากลำบาคต้องใช้รถยกสูงหากเป็นหน้าฝนจะยากลำบาคมากในการเดินทางไปกลับของเด็กนักเรียนอย่างบ้านบ้านวะบอโคะ ที่ต้องใช้เวลากว่า 2 ชม. เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่ทางคระครูได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียน


ทำให้ขณะนี้คณะครูจำนวนกว่า 30 คน ได้เปิดบัญชี กองทุนเพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง. เพื่อที่จะระดมทุนในการสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านให้แก่เด็กๆบ้านวะบอโคะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน ห้องน้ำที่จะสร้างตอนนี้จำนวน 3 หลัง และซ่อมแซมบ้าน อีก1 หลัง. หากท่านใดสนใจร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมบ้านให้แก่เด็กๆ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ หมายเลขบัญชี 020206254052 ธ.ออมสิน. ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง . ได้เลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านแทนเด็กๆ. มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 099 -1391991 คุณครูปุ้ย

 

 

 

Comments

comments