ชลประทาน ประปาเขต 9 และเชียงใหม่ พร้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมือง

Share This:

ชลประทาน ประปาเขต 9 และเชียงใหม่ พร้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมือง จากน้ำผิวดิน รอผลอีก 7 วัน นักวิทยาศสตร์ประปามั่นใจแก้ไขปัญหาสาหร่ายสีเขียว ระยะสั้นและยาวได้เพราะหลายปัจจัย ส่วนปีนี้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขให้น้ำในคูเมืองเชียงใหม่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ

นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ นายคณิต สัตย์ซื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทานเชียงใหม่ พร้อมนักวิทยาศาสตร์ การประปาภูมิภาคเขต 9 ได้ร่วมกันตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จากแหล่งน้ำที่ได้ปล่อยจากคลองชลประทานมายังคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจหาคุณภาพภาพ เชื้อโรค สิ่งเจือปนต่างๆและสารตกค้าง ภายในน้ำคูเมืองก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นคุณภาพของน้ำที่จะสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชที่จะนำไปใช้สาดเล่น โดยใช้สาดเล่นได้แต่ไม่สามารถบริโภคได้
นางสาวธนิษฐาน มาลัยวรรณ นักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่าจากากรตรวจวัดคุณภาพน้ำตามค่ามาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งจะเข้ห้องแลปเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ใช้เวลา 7 วัน ก่อนจะมาสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่ง โดยจุดแจ่งขะต้ำ ยาวไปจนถึงประตูเชียงใหม่ มักเกิดสาหร่ายสีเขียวขึ้น ซึ่งเกิดมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะแสงแดด ที่ช่วยกระตุ้นสังเคราะห์ทำให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการกำจัดนั้นกระทำได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้สารเคมีเข้ามาดำเนินการแต่ผลกระทบจะมีสารตกค้างต้องใช้แก้ไขระยะยาวจากนี้ โดยเบื้องต้นใช้โอโซนเข้ามาเพื่อหยุดการเติบโตกำจัดได้โดยปราศจากสารตกค้างเจือปนในน้ำมีความปลอดภัยสูง

ด้านนายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำในคูเมืองปีนี้มีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการกำจัดสาหร่ายสีเขียว จากผู้เชี่ยวชาญจากประปาเข้ามาให้คำแนะนำที่ดี ก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำในคูเมือง ใช้สาดเลนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ประชาชนั่นใจคุณภาพของน้ำคู่เมืองใช้สาดเล่นได้ เพราะมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันช่วยกัน

Comments

comments