วันนี้ดอยสุเทพหายมองไม่เห็นจากระยะไกลมีหมอกควันปกคลุม แม่แจ่มเตือนประชาชนออกบ้านต้องป้องกัน

Share This:

วันนี้ดอยสุเทพหายมองแถบไม่เห็นจากระยะไกลมีหมอกควันปกคลุม เชียงใหม่พบแนวโน้มค่า PM 10 เพิ่มสูงเกินค่ามาตรฐาน สั่งทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังสุขภาพและจัดทีมเฝ้าระวังการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่อย่างเข้มข้น เตือนประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ให้งดการออกกำลังกายในที่โล่ง ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูก(N95) ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้กลุ่มควันเข้าในบ้าน หากพบมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์หรือสาธารณสุขใกล้บ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงจนถึงบ่ายของวันนี้ จากการนังเกตุดอยสุเทพ-ปุย จากถนนสายซุเปอร์ ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เชิงสะพานป่าตันเรื่อยมาจนถึงถนนห้วยแก้ว มองไม่เห็นดอยสุเทพถูกบดบังด้วยหมอกควันสีขาวบดบังดอยสุเทพหายไป พอเข้าขับรถเข้าระยะใกล้จะมองเห้นบางแต่เป็นเงาสีดำเห็นขอบของตัวดอยสุเทพ แสดงให้เสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเพิ่มสูงขึ้น จากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 เวปไซด์ air4thai.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


ส่วน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางและ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,จ.เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์

ด้านนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อสั่งการทางกลุ่มไลน์ วอร์รูมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะ อำเภอแม่แจ่ม ให้งดการออกกำลังกายในที่โล่ง ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูก(N95) ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้กลุ่มควันเข้าในบ้าน หากพบมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์หรือสาธารณสุขใกล้บ้าน
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้ อปท.พ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้บริเวณชุมชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รอบท่าอากาศยาน และสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในสถานที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร หรือ รถบรรทุกดิน ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และในเขตชุมชนให้ระมัดระวังไม่ได้เกิดจุด Hotspot ขึ้น โดยเด็ดขาด หรือ หากเกิดขึ้นให้รีบเข้าระดับเหตุทันที

Comments

comments