อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Share This:

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ถือว่าเริ่มคลีคลายลดลงแล้ว เน้นย้ำให้จัดเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนพร้อมเข้าที่เกิดเหตุได้ตลอด หวั่นหลัง 60 วันห้ามเผาจะกลับมาหนักกว่าเดิม


นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง บินสำรวจในเขต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ใน เขตอำเภอห้างฉัตร อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และเร่งสำรวจไฟป่าดอยพระบาท ดอยม่อนพญาแช่ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท รวมไปถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยมีหัวหน้าหน่วย เครือ ข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าให้การต้อนรับ และร่วมประชุมสรุปผลการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บูรณาการกำลังเพื่อการทำงานที่ครอบคลุมทุกด้านทุกพื้นที่ ทั้ง การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หรืองานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการบินสำรวจไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถือว่าไฟป่าเริ่มคลีคลายลดลงแล้ว แต่ก็ยังเป็นห่วงช่วง 60 วัน ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ว่าจะมีการเผามากกว่าเดิม หลังจากนี้ พร้อมย้ำว่าทุกที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ใช้หลักประชารัฐเข้ามาร่วมด้วย จึงช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอก ควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทั้งทหาร ตำรวจ และภาค ประชาชน อีกทั้ง ขอให้เจ้าหน้าที่น้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการที่คนอยู่ร่วมกับป่า มาเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ ปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ยังได้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

Comments

comments