ต่างชาติชื่นชอบการซอพื้นบ้าน จากพ่อคูรแม่ครูชื่อดังของภาคเหนือ

Share This:

ต่างชาติชื่นชอบการซอพื้นบ้าน จากพ่อคูรแม่ครูชื่อดังของภาคเหนือ ได้เสียงดนตรีพื้นบ้านกับการขับร้องที่ไม่แพ้สากลทำเอาต้องออกลีลา แต่ไม่ลือวัฒนธรรมของชาวไทยยกมือไหว้ก่อนจะไปเล่นน้ำต่อ ทำเอาบรรดาคนไทยพากันถ่ายภาพความงดงามของต่างชาติ

ส่วนบรรยากาศของสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากการเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ ถือเป้นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะคนไทยและต่างชาติต้องมาเล่นสาดน้ำ แต่ที่ข่วงบุญ ประตูเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการจัดกิจกรรมสืบสานปรระเพณีของชาวล้านนา ไหว้พระ ทำบุญ สรงน้ำพระ และชมการแสดงจกศิลปินพื้นที่ชื่อดัง จาก มานพ เมือแพ้ว หรือ พ่อครูมานพ เมืองพร้าวและผ่องศรี เมืองพาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินผ่านไปมาจะต้องแวะเวียนถ่ายภาพ และร่วมสนุก โดยมาโชว์ลีลาแบบสนุกสนานการซอ ของสองพ่อครูแม่ครู ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากได้สนุกสนานแล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของคนไทยคือการกราบไหว้ลา ทำให้หลายคนต่างพากันถึ่ง

ซอ คือลำนำที่ขับร้องด้วยทำนองไพเราะ โดยมีซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ทำนอง ซอจะต้องขับร้องด้วยถ้อยคำที่สัมผัสคล้องจองกัน ตามท่วงทำนองของเพลงซอ นั้น ๆ ซอแต่ละทำนองนั้นจะส่งคำสัมผัสและคำรับสัมผัสที่ไม่เหมือนกัน “คำซอ” หรือบทขับร้องซอนั้น จะไม่ส่งสัมผัสเหมือนบทค่าวหรือบทกวีเลย แต่จะสัมผัสโยงถ้อยคำ ในทำนองแต่ละเพลงนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นทำนองซอมีอยู่ด้วยกันหลายทำนอง แต่ก็ไม่มีประวัติที่ทราบแน่ชัด ที่เกี่ยวกับผู้แต่งทำนองซอนั้น ๆ นอกจากจะให้ชื่อทำนองซอนั้นตามสถานที่ อันเป็นที่มาของทำนองซอนั้น ๆ เอาไว้ เช่นทำนองตั้งเชียงใหม่ ทำนองเชียงแสน ทำนองล่องน่านลำปาง ล่องน่านปั่นฝ้าย ซอพม่า ซอเงี้ยว ซออื่อ ซอจะปุ ซอละม้าย และ ซอพระลอเป็นต้น

 

 

 

Comments

comments