สวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มมิติส่วนจัดแสดงลิงไทย วาดภาพป่าธรรมชาติลงพนังปูน

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่วาดภาพพนังสวนจัดแสดงลิงไทย ออกแบบเป็นป่าธรรมชาติเพิ่มมิติให้กับลิง โดยใช้สีที่ไม่เป็นอันตราย ได้อาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ออกแบบให้เหมือนธรรมชาติและร่วมกันวาดภาพที่งดงาม ผอ.สวนสัตตว์เผยพนังของลิงกระด่างเป็นปูนธรรมดามองแล้วไม่สวยงามเพื่อให้มีมิติดูร่มรื่นสวยงาม

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าการวดาภาพลงพนังสส่วนจัดแสดงลิงไทยจากจุดทางออก ในขณะนี้ได้อาจารย์และนักศึกษา จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ออกแบบภาพขึ้นมาและช่วยกันกว่า 20 คนมาช่วยกันวาดภาพในส่วนจัดแสดงจุดนี้เป็นจุดแรก เนื่องจากพนังเดิมเป็นปูนที่ดูแห้งๆ กระด่างไม่สวยงาม ถึงจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงากับลิงแล้ว แต่ดูไม่เหมือนธรรมชาติเป็นคอนกรีดทำให้เกิดแนวคิดให้พนังเกิดมิติขึ้นจากภาพวาด

อย่างไรก็ตามหลังจากมีการหารือกับทางอาจารย์ มทร.ล้านนา ได้ให้อิสระในการออกแบบแต่เน้นความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด โดยใช้สีที่ไม่เป็นอันตรายต่อลิงหากไปเกาะจับ แต่มีความทนทาน ก็ได้เริ่มวาดด้วยมือลงพนังซึ่งแต่ละส่วนของลิงจะแตกต่างกันของขนาดและตัวพนัง โดยจุดนี้เป็นจุดแรกที่ได้ใช้ภาพวาดขึ้นมาก็ต้องรอให้แล้วเสร็จ ถือว่าเป็นการนำร่องของส่วนจัดแสดงให้เกิดมิติมากยิ่งขึ้น แต่หากได้การตอบรับของนักท่องเที่ยวที่มองแล้วสวยงามถ่ายภาพชมแล้วได้รับคำชื่นชมก็อาจจะมีการนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับส่วนจัดแสดงลิงไทยที่จะทำให้มิติของป่าดูเป็นธรรมชาติของมากยิ่งขึ้น ถึงจะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ตามหากมีภาพวาดแล้วก้จะทำให้ดูสวยงามเป็นป่าร่มรื้นมากขึ้น แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องเป็นพนังปูน กรงเหล็กเพื่อป้องกันสัตว์ออกมาโดยเฉพาะสัตว์ป่า

Comments

comments