เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่สภาพเริ่มดูแห้งเห็นเกาะกลางน้ำ

Share This:

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่สภาพเริ่มดูแห้งเห็นเกาะกลางน้ำ หลังปล่อยน้ำตลอด 4 เดือนเกือบ 80 ล้าน ลบ.ม. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการเพาะปลูก แต่มีข่าวดีมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมาเติมได้เพียง 17 ล้าน ลบ.ม. ตลอด 4 เดือน ผอ.ชลประทานเชียงใหม่คาดราวกลางเดือนพค.นี้หลังเก็บเกี่ยวการใช้น้ำจะลดทำให้มีน้ำกักเก็บได้ ล่าสุดมีร้อยละ 16 เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวพาไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดสภาพของเขื่อนมีน้ำเหลือน้อยจะเห็นขอบรอยของน้ำที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ลดลงไปอย่างมากจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำเริ่มโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็น มีสภาพไม่แต่ตากจากในห้วง 2 ปีที่เกิดสภาวะภัยแล้งจนทำใหเขื่อนแม่กวงมีน้ำเหลือน้อยสุดเข้าวิกฤตในรอบหลายสิบปีของการสร้างเขื่อน ล่าสุดปริมาณน้ำเหลือ 41 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่าง ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 เดือน มค. – เมย. มีการปล่อยน้ำเพื่อช่่่วยเหลือเกษตรกรด้านการเพาะปลูกจำนวน 75 ล้าน ลบ.ม. โดยเดือนมีนาคมมีการปล่อยน้ำมากที่สุด 26 ล้าน ลบ.ม.


นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าในช่วงเดือนมีนาคมมีการใช้น้ำมากของสองเขื่อนที่ต้องระบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงซึ่งปริมาณน้ำอาจจะมีน่อยกว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แต่มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับไว้จะมีน้ำสำรองในเขื่อนไว้ แต่ก็นับว่ามีข่าวดีตลอด 4 เดือนเขื่อนแม่กวง มีน้ำไหลเข้า 17 ล้าน ลบ.ม. เศษ ผิดจากเขื่อนแม่งัดที่มีน้ำไหลเข้าน้อยมาก โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายนไม่มีน้ำไหลเข้ามาเลย คาดว่าหลังกลางเดือนพฤษภาคมการใช้น้ำของภาคการเกษตรจะลดลงทำให้การส่งน้ำจากเขื่อนลดลงเพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อเกิดสภาวะวิกตฤภัยแล้งตามมาหากมีการเกิดฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้น

Comments

comments