คนเชียงใหม่เริ่มตื่นตัวให้เมืองสีเขียวร่วมกันดูแลต้นไม้มากขึ้น พบหลายจุดมีอายุนับร้อยปี

Share This:

คนเชียงใหม่เริ่มตื่นตัวให้เมืองสีเขียวร่วมกันดูแลต้นไม้มากขึ้น ขณะเดียวกันพบว่าที่ผ่านมาขาดการดูแลเอาใจใส่การทำงานของภาครัฐต่างคนต่างทำ ส่งผลให้ต้นไม้ลดลงไป โดยเฉพาะการขยายถนนแล้วต้นไม้หายไป ทำให้เกิดหลายองค์กรในการดูแลติดตามต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่


อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แลการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่าในห้วงระยะ4-5 ปี คนเชียงใหม่เริ่มตื่นตัวกับการดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่ เพราะหลายจุดจากการตรวจสอบพบว่ามีอายุกว่า 100 ปีจำนวนมาก โดยเฉพาะถนนสายเชียงใหม่ -ลำพูน ต้นยางนา และจังหวัดลำพูนต้นขี้เหล็ก หรือถนนสายวัฒนธรรม สันกำแพง ต้นฉำฉาที่มีความเก่าแก่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของถนน แต่ที่ผ่านมาการดูแลรักษาของชุมชนและภาครัฐจะต่างคนต่างทำงาน ไม่ได้มีความร่วมมือร่วมกันที่ดีทำให้ขาดการดูแลต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่เริ่มล้มตายไป แต่หากทุกฝานมาร่วมกันใช้การบริหารจัดการนำวิชาการมาร่วมกันและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลทำให้ต้นไม้ใหญ่พื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงใหม่จะมีเพิ่มมากขึ้น


อย่างไรก็ตามบทเรียนที่เกิดขึ้นทำให้คนเชียงใหม่เริ่มหันมาร่วมกันจากการตัดปลูกต้นไม้ไม่ถูกวิธี การขยายถนนบางเส้นทางต้นไม้ถูกนำออกไปเพื่อปลูกใหม่แต่จากการติดตามก็หายไปไม่รู้ไปไหน ทำให้เกิดจิตสำนึกในพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวของคนเชียงใหม่ใส่ใจสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ของหมอต้นไม้ มีการตั้งคลีนิกหมอต้นไม้ในชุมชน ในวัด มีทีมอาสาสมัครหมดต้นไม้การฝึกอบรมให้ความรู้ต่อการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกวิธีเพื่อรักษาต้นไม้ใหย่อายุเก่าแก่ให้คู่ไปกับเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวปลอดในเมืองเพื่อดูดซับควันไอเสีย ที่สำคัญช่วยให้เกิดความร่มรื้นลดความร้อนในเมืองลงจากสภาวะสภาพอากาศ ก็ทำให้มีโครงการต่างในการเข้าไปดูแลพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่สาธารณะเริ่มมากขึ้น

Comments

comments