ครบ 10 ปีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายตั้งแต่สร้างจนถึงปัจจุบัน

Share This:

เชียงใหม่ 10 ปี ครบอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ เตรียมจัดนิทรรศการภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันกว่ากว่า 100 ภาพความประทับใจกิจกรรม การจัดงานต่างๆ ให้ กับนักท่องเที่ยวได้ชม บางภาพก็หาชมได้ยากช่วงจัดมหกรรมพืชสวนโลก โดยเฉพาะต้นรัตนพฤกามีเพียงต้นเดียว

นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล ฝ่ายที่ประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวว่าทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดนิทรรศการ 10 อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมา จาภาพถ่ายกว่า 100 ภาพความประทับภาพที่หาชมได้ยากบางภาพ เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างจัดเตรียมพื้นที่ก่อนจะเริ่มสู่มหกรรมพืชสวนโลกในปี 2549 ดับ 10 โซนภาพ 10 โซน กิจกรรม ครบ 10 ปี อาคารนิทรรศการ 1 ซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมภาพความประทับใจมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม


อย่างไรก็ตามภาพบางภาพยังหาชมได้ยากโดยเฉพาะช่วงต้นๆ ของการก่อสร้างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จนถึงปัจจุบันที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมากการจัดกิจกรรมที่เกิด ขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้มากขึ้น เพราะเป็นอุทยานหลวงที่มีต้นราชพฤกษ์และตระกูลราชพฤกษ์ โดยเฉพาะต้น รัตนพฤกษ์ ต้นชัยพฤกษ์ และคูนขาวคูนแดง มากกว่า 400 ต้น โดยเฉพาะต้นรัตนพฤกษ์ที่มีเพียงต้นดียวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ขึ้นซึ่งอยู่ในสวนสัวสดี

Comments

comments