ฝนตกมาแม่น้ำปิงทางใต้ไม่มีน้ำแห้ง ผอ.ชลประทานเผยลดการปล่อยน้ำช่วงฝนยืดจากเดิม 17 เป็น 22 สัปดาห์

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยฝนมากทำให้เขื่อนแม่งัดลดการปล่อยยืดจากเดิม 17 เป็น 22 สัปดาห์ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฝนทิ้ช่วง ส่วนเขื่อนแม่กวงมีน้ำไหลเข้าต่อเนื่องแต่หยุดการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรรักษาปริมาณน้ำเพื่อใช้ช่วงฝนทิ้งช่วงให้ชาวนามีน้ำทำนาปีต่อ

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าในช่วงระยะนี้มีฝนตกลงมาต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ แต่พบว่าสภาพแม่น้ำปิงตั้งแต่หลังประตูระบายน้ำปิง-ป่าแดด เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ยาวไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง ซึ่งพบว่าตลอดแนวแม่น้ำปิงจะเห็นสันดอนทราบต้นหญ้าขึ้น มีน้ำในแม่น้ำปิงน้อยมากไหลเป็นทางตามร่องน้ำให้ได้เห็น ทั้งที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกลงมาแต่กลับไม่มีน้ำจากลำธารลำน้ำสาขาไหลลงมาจนทำให้เกิดสภาพแห้งดังกล่าว


อย่างไรก็ตามทางชลประทานเชียงใหม่ก็ได้ลดการปล่อยน้ำตามรอบที่ 15 ลงเพราะเกษตรกรได้มีน้ำจากน้ำฝน ก็เลยทำให้แม่น้ำปิงมีสภาพน้ำน้อยดังกล่าว แต่จะได้ผลดีจากนี้ทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงราวเดือนมิถุนายน เขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บไว้ทำให้ยืดการปล่อยน้ำลงแม่น้ำปิงจากตามกำหนด 17 สัปดาห์ เป็น 22 สัปดาห์ จะช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในห้วงฝนทิ้งช่วง เช่นเดียวกันปริมาน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ได้งดการปล่อยน้ำเพื่อรักษาปริมาณน้ำไว้ในช่วงการทำนาปีให้ชาวนาได้มีน้ำทำนาในห้วงเดียวกัน ทำให้ช่วงฝนทิ้งช่วงปีนี้ที่เป็นกังวลจะเกิดภัยแล้งแต่ก็นับว่าดชคดีที่มีฝนตกลงมามีน้ำท่าไหลเข้าเขื่อนใหญ่ขนาดเล็กกลางให้ได้สำรองไว้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่จะตามมา

Comments

comments