กลับมาแล้วทะเลสาบดอยเต่าหลังฝนตกหนักทั่วเมืองเชียงใหม่ ยังมีมวลน้ำอีกชุดสมทบจาดตอนเหนือ

Share This:

มวลน้ำก้อนโตจากฝนตกสะสม 3 วันน้ำจากตามดอยสูงไหลลงแม่น้ำปิงต่อเนื่อง ทำให้ทะเลสาปดอยเต่ากลับมามีชีวิตชีวากลายเป็นทะเลสาบอีกครั้งหลังเจอภัยแล้งต่อเนื่อง ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยมีมวลน้ำจากน้ำท่าทะยอยไหลลงแม่น้ำปิงทำให้แม่น้ำลำคลองลำธารมีน้ำเติมเต็มต่อ พร้อมรับมือน้ำฝนระลอกสองที่จะมาปลายสัปดาห์หน้า ส่วนจะมากหรือน้อยต้องติดตาม ขณะเขื่อนใหญ่งดปล่อยน้ำ 3 วันน้ำเข้าเขื่อนนับล้านลบ.ม.


นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากฝนตกลงมาในจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกัน 3 วัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากจากแหล่งน้ำตามบนดอยได้หลลงสู่แม่น้ำปิงจากทั้งตอนเหนือ ตอนกลางและตอนใต้ ซึ่งจาการระบายน้ำประตูระบายน้ำแม่ปิง-ป่าแดด ผ่านระหว่างตัวเมืองและอำเภอสารภี โดยระบายน้ำ 130 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้มีน้ำไหลจากจุดนี้ลงไปต่อวัน 11,232,000 ลบ.ม. นี้เป็นเพียงจุดเดียว หากจะรวมทั้งหมดไปจนถึงทะเลสาบดอยเต่าจนทำให้กลับมามีชีวิตชีวามีมีน้ำเข้าไปเติมเต็มหลังจากแห้งมีน้ำไหลไม่มากหนัก แต่สภาพน้ำจะเป็นสีแดงขุ้นซึ่งมาจากน้ำป่าตามบนดอยสูง


อย่างไรก็ตามมีน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ทั้ง 3 วันไหลเข้า 1 ล้าน ลบ.ม. เศษ มีปริมาณน้ำ 79 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด น้ำไหลเข้า 3.2 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำ 36 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่งทางเขื่อนงดการปล่อยน้ำทำให้มีน้ำกักเก็บเพื่อรองรับช่วงฝนทิ้งช่วงหากเกิดภัยแล้งขึ้น ส่วนในห้วงวันที่ 25-27 พฤษภาคม จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชลประทานพร้อมดำเนินการแผนรับมือร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ แต่ปริมาณฝนจำมากน้อยต้องติดตามโดยเฉพาะในเขตเมือง โดยขณะนี้มวลน้ำจากทางเหนืออำเภอเชียงดาว ได้เริ่มไหลเข้าผ่านตัวเมือง ซึ่งช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงไปแต่แหล่งน้ำลำธารลำน้ำจะยังมีน้ำไหลลงมาต่อเนื่องสุดท้ายจะไปเติมเต็มให้กับทะเลสาบดอยเต่าและเขื่อนภูมิพลที่จะได้รับน้ำก้อนนี้

Comments

comments