เปิดตลาดชุมชนสินต้าเกษตรจากที่สูงและใกล้เคียง ทุกเสาร์ของเดือนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Share This:

ตลาดชุมชนทุกวันเสาร์ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีพืชผักผลไม้ สินค้าจากชุมชนต่างๆ นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้รับประทาน โดยเฉพาะเกษตรกรจากที่สูงนำผลผลิตมาจำนห่ายในราคาย่อมเยา

ที่ประตูทางออกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตลาด Farmer Market หรือตลาดชุมชน ทุกวันเสาร์ จะรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรบนที่สูง เกษตรกรในพื้นที่ และจากชุมชนที่ผลิตสินค้าต่างๆ ได้นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้รับประทานพืชผักผลไม้ สินค้าของที่ระลึกจากเกษตรกรโดยตรง ในราคาย่อมเยา จะเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ เป็นของชุมชนได้มีโอกาสในการค้าขายเองในพื้นที่ จะมี 40 – 50 รายต่อสัปดาห์ที่จะหมุนเวียนกันมาในแต่ละพื้นที่ และผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ผ่านการคัดสรร ปลอดสารเคมี ได้มีทางเลือกของตลาดต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ


โดยมี Farmer Outlet หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน มีตราสัญญลักาณ์รับรองคุณภาพที่นำมาวางจำหน่าย มีความหลากหลายของสินค้าที่นำมาวางจำหน่ายในกิจกรรมร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งเพียงวันแรกได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล ได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

Comments

comments