อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชิญจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 99,999 ดอก

Share This:

เพียงครึ่งวันนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศทุกเพศทุกวัยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กว่า 300 คน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้ครบ 99,999 ดอก เพื่อมอบให้กัทางจังหวัดแจกจ่ายให้กับประชาชนตามอำเภอต่างๆ สำหรับจิตอาสาต้องการเข้ามาประดิษฐ์แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าฟรี


ดร.อาณดา นิรันตรายกุล รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่าเพียงครึ่งวันวัน ได้มีผู้มีจิตอาสาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า 300 คน มีทุกเพศทุกวัยที่เข้ามาประดิษฐในวันนี้ ขอฝากถึงประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 99,999 ดอก ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรือนกระจก สวนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมวิธีการสอนทำดอกไม้จันทน์ให้เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามการประดิษฐ์ดกไม้จันทร์ กำหนดไปถึงเดือนกันยายน หากครบตามจำนวนแล้วจะหยุดทันที่พร้อมส่งมอบให้กับทางจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกล ส่วนผู้มีจิตอาสาต้องการเข้าประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพียงอย่างเดียวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่จะมีสติ๊กเกอรติดให้เข้ามาโดยไม่ต้องเสียเงินค่าบัตรผ่านประตู สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

Comments

comments