ทต.เชิงดอย ช่วยเหลือประชาชนจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตัดผมฟรี สอนทำอาหารเสริมรายได้

Share This:

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน พร้อมการจำหน่าย สินค้าราคาถูกเพื่อลดรายจ่ายของประชาชน ให้บริการฟรีตัดผม ตรวจสุขภาพ และสอนการทำขนม


สนามกีฬาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดโครงการเทศบาลตำบลเชิงดอยพบประชาชน โดยมี นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เป็นประธาน เปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยในงานมีคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลเชิงดอยทั้งหมด ร่วมพบปะประชาชน เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นและรับทราบปัญหาต่างๆ


สำหรับ โครงการเทศบาลตำบลเชิงดอยพบประชาชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้อง ถิ่น พร้อมทั้งให้บริการประชาชนในงานด้านต่างๆ เช่น – รับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ – รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน – การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้อง ต้น/ตรวจสุขภาพ – ฝึกอบรมการเสริมสวยตกแต่งจัดทรงผม – การอบรมให้ความรู้การทำอาหาร น้ำยาล้างจาน และด้านการดูแลพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะพูดคุยและสาธิตการทำอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ และทางหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาในการแนะแนวการศึกษา การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม และมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน

Comments

comments