การขุดเจาะอุโมงค์แม่งัด-แม่กวง ทั้งโครงการคืบหน้าร้อยละ 6 ล้าช้ามากเพราะขั้นตอนเยอะ

Share This:

การขุดเจาะอุโมงค์แม่งัด-แม่กวง ทั้งโครงการคืบหน้าร้อยละ 6 ล้าช้ามากเพราะในระบบขั้นตอนส่งมอบพื้นที่ป่าอุทยาน การจ่ายเงินชดเชยประชาชน และการใช้ระเบิด ส่วนความคืบหน้าขุดเจาะน้ำแม่แตง-แม่งัด มีการทำความเข้าใจกับชาวบ้านและผู้ประกอบการปางช้าง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเพื่อลดผลกระทบ ขณะการขุดเจาะทุกโครงการเพิ่มความเข้มไม่ให้เกิดซ้ำ


ผู้สื่อข่าวพาไปดูความคืบหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดไปแม่กวง ซึ่งมีคลิปการขุดเจาะภายในอุโมงค์ ของการเข้าออก โดยนายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เผยว่าหลังจจากการเกิดอุบัติเหตุหินถล่มทับเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป 2 รายของการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวงสัญญาที่ 1 มีความคืบหน้าการขุดเจาะอุโมงค์เข้า-ออก ถึงตัวอุโมงค์ส่งน้ำทางแยกซ้าย-ขวา งานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ความยาวทั้งหมด 12,500เมตร ในขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 22.606 เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.180


ส่วนอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2 ได้ขุดจากแม่กวงเข้ามา งานเจาะอุโมงค์ด้วยวิธี D&B ความยาว 17.896 เมตร และงานเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ Tunnel Boring Machineความยาว 10,454.787 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 10,472.683 เมตร ในขณะนี้ความก้าวหน้าของการขุดเจาะอุโมงค์ทั้งหมดสามารถดำเนินการไปได้แล้วประมาณ 1,273.991 เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.164 รายละเอียดดังนี้ 1.งานเจาะอุโมงค์ D&B ณ ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยความยาวรวม 17.896 เมตร 2. งานเจาะอุโมงค์ TBM ณ ปัจจุบันที่ กม.21+698.692 ความยาวรวม 1,256.095 เมตร (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 85.457 เมตร) 3.ติดตั้ง Segment ณ ปัจจุบันที่ กม.21+710.158 ดำเนินการไปแล้ว 890 วง ความยาวรวม 1,246 เมตร

ส่วนการขุดเจาะจากน้ำแม่แตง -แม่งัด การทำงานยังอยู่ในขั้นตอนของการทำความเข้าใจต่อประชาชน และผู้ประกอบการปางช้าง จากเสียงระเบิดที่จะทำให้ช้างได้รับผลกระทบเกิดขึ้น มีการทำความเข้าใจต่อเนื่องพร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญด้านช้างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาทำงานร่วมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจ โดยภาพรวมการดำเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัด-แม่กวง ผลงานก้าวหน้าร้อยละ 6.5 ซึ่งล้าช้าไปจากแผนไม่ได้เกิดจากด้านเทคนิค การดำเนินการ แตะล้าช้าในขั้นตอนเพราะการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเพิกถอนต้องย้อนกลับผ่านรมต. ก่อนจะให้ครม.อนุมัติ การจ่ายเงินชดเชยแก่ประชาชน และขั้นตอนการรอใบอนุญาตมี ใช้ขนย้ายวัตถุระเบิดและสั่งซื้อ TBM ส่วนปัญหาฝนตกหนักน้ำฝนลงอุโมงค์นั้นมีผลกระทบน้อยไหลผ่านชั้นดินลงมาแต่เพื่อไม่ประมาทก็มีมาตรการดูแลควบคุมสำรวจเช่นเดียวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่เน้นย้ำต้องไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีก

 

 

Comments

comments