น้องใหม่ชั้นอนุบาลก็มีกิจกรรมรับน้องจากรุ่นพี่รับบัว ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

Share This:

น้องใหม่ชั้นอนุบาลก็มีกิจกรรมรับน้องจากรุ่นพี่ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรับบัว เพื่อสร้างความผูกพันสามัคคีสามัคคี ระหว่างนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนเก่าและสร้างความประทับใจในความรักของพี่น้องร่วมสถานศึกษาตลอดจนเพื่อรวมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชาวบัวของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรม มีการลอดซุ้มปะแป้ง และแจกขนมให้น้องอนุบาลที่เข้าใหม่ ตลอดจนต้อนรับคุณคนครูใหม่ที่เข้ามาสอนอีกด้วย ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมารับตำแหน่งใหม่ และได้รับตำแหน่งหัวหน้าน้องใหม่ ร่วมกิจกรรมลอดซุ้มกับนักเรียน

เปิดเทอมใหม่ การรับน้องใหม่มักจะเป็นอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ผู้สื่อข่าวพาไปโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมวันรับบัวประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันสามัคคีสามัคคีในหมู่คณะระหว่างนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนเก่าตลอดจนสร้างความประทับใจในความรักของพี่น้องร่วมสถานศึกษาและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชาวบัวของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 70 ในกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ รับการโปรดดอกไม้จากผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมวันรับบัวเป็นวิถีของชาวบัว ประกอบด้วย นักเรียนใหม่และครูใหม่ พร้อมกันที่บริเวณลานจามจุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท พระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคล นักเรียนใหม่ ครูใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรม รับน้องสู่อ้อมใจ มอบตุ๊กตาให้น้อง ของสายชั้นอนุบาล 2 บริเวณลานจามจุรี ,กิจกรรม น้อมไหว้บูชา ครูบาเจ้า ,กิจกรรม “ลอดซุ้ม” กิจกรรมมาลัยรักจากใจพี่, กิจกรรม สายสร้อยร้อยใจ ,กิจกรรม “พี่ห่วงใยให้ของเล่น จากนั้นพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งน้องกลับเข้าห้องเรียน ขณะที่กิจกรรมวันรับบัวปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาตรงที่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นายสวงษ์ ไชยยา เพิ่งย้ายเข้ามารับตำแหน่งเป็นปีแรกร่วมกับอาจารย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวม 30 คนเนื่องจากเป็นประเพณีของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ต้องลอดซ้อมรับน้องใหม่ และถูกนักเรียนและคุณครูปะแป้งและมอบมาลัยขนมคล้องคอให้ สร้างความฮือฮาให้กับนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

ด้านนายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในปีการศึกษานี้มีนักเรียนใหม่ ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาจำนวน 300 คนและมีครูที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ 30 คน โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูใหม่และครูฝึกสอน ที่เข้ามาสอนในโรงเรียนในปีการศึกษานี้ โดยผู้บริหารโรงเรียนจะนำขบวนคณะครูใหม่ เดินผ่านแถวนักเรียนที่ตั้งแถวรอพร้อมกันนี้ระหว่างเดินผ่านทางคุณครูใหม่ก็ได้ทักทายนักเรียนที่รอต้อนรับพร้อมกับนำขนมแจกให้กับนักเรียนส่วนนักเรียนก็จะปะแป้งให้กับคุณครู หลังจากเสร็จกิจกรรมทั้งนักเรียนและคุณครูจะแยกย้ายกันไปเรียนและสอนหนังสือในห้องของตน

Comments

comments