พัฒนาพิงคนครลงพื้นที่อำเภอสะเมิงและหางดง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

Share This:

พัฒนาพิงคนครลงพื้นที่อำเภอสะเมิงและหางดง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ยังเดินหน้าศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ โครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องให้เดินหน้าเกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ อนุกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประธานคณะทำงานบูรณาการเพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเส้นทางหางดง – สะเมิง พร้อมคณะทำงาน ยังเดินหน้ารลงพื้นที่ตามโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิงอย่างต่อเนื่อง ได้เข้าดูพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ และสถานีทดลองข้าวไร่และพืชเมืองหนาว อำเภอสะเมิง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจแต่ยังนับว่าไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก และมีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งในด้านสถานที่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาตามรอยศาสตร์พระราชา รวมทั้งมีความเป็นธรรมชาติและความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว แต่ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอำเภอสะเมิงมากนัก

นายวิพัฒน์ ดวงโภชน์ หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ กล่าวว่า สถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทดสอบสาธิต และมีส่วนที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของผู้มาใช้บริการในด้านการท่องเที่ยวหรือที่พักต่างๆ จะมีกลุ่มที่มาจัดอบรมสัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของผู้มาใช้บริการที่นี่ และอีกกลุ่มคือมาท่องเที่ยวและมาพัก โดยมีที่พักที่ใช้รองรับได้ประมาณ 65 คน รวมทั้งมีอาคารประชุมรับรองผู้ที่มาอบรมสัมมนา ซึ่งรับรองได้ประมาณ 50-70 คน พร้อมการบริการอาหาร มีลานกางเต็นท์ ที่รองรับได้ 15 เต็นท์ โดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในตัวอำเภอสะเมิง หรือแม้แต่สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าเป็นสถานที่ราชการ หรือสถานที่ของโครงการหลวงจึงไม่ได้มาท่องเที่ยวหรือมาพักที่นี่ เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และเพิ่มเติมให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าที่นี่หรือแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสะเมิงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบและสามารถเข้ามาใช้บริการได้

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ กล่าวว่า หากโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเมิง แล้วเสร็จ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้อำเภอสะเมิงและหางดง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการกระจายรายได้แก่ชุมชนต่อไป โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จและเปิดโครงการในช่วงปลายเดือนกันยายน – ต้นเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะได้ต่อยอดสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่อไป

 

 

Comments

comments