คณะทำงานสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจต่อชาวบ้าน

Share This:

คณะทำงานสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจต่อชาวบ้าน เป็นคณะทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหางานด้านมวลชล ประชุมชี้แจงให้กับชาวบ้าน ณ โครงการเขื่อนกื๊ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมลงตรวจสอบจุดสร้างประตูระบายน้ำ

คณะทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหางานด้านมวลชล คณะทำงานที่ 1 พื้นที่อำเภอแม่แตง โดยนายเศรษฐพล ทนันชัย ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อำเภอแม่แตง นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ชลประทานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เพื่อทำความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ คมนาคม ขนส่ง และสาธารณสุข ชี้แจงให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่การก่อสร้างให้ย้ายออกมา ในพื้นที่โครงการเขื่อนกื๊ด บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่รับทราบข้อมูลเข้าใจถึงผลกระทบหากมีการก่อสร้างได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ทางคณะทำงานการก่องสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง ลงแม่งัดไปแม่กวง ได้ลงพื้นที่ร่วมกบองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง ดูจุดบริเวณจะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน พร้อม เป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว อาคารบ้านพัก และเป็นพื้นที่สำหรับจอดเครื่องจักร-เครื่องมือ ตลอดจนกองเก็บวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดของการดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารานี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ตามแผนดำเนินงาน

Comments

comments