บ้านมิกกี้เม้าส์ที่มากที่สุดในภาคเหนือเกือบ 5 พันชิ้น

Share This:

บ้านมิกกี้เม้าส์ที่มากที่สุดในภาคเหนือเกือบ 5 พันชิ้น เจ้าของสะสมทุกอย่างทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9และรัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ เจ้าของใช้เวลาสะสมมา 32 ปี จัดให้ชมฟรี กำลังขยายบ้านเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวพาไปบ้านมิกกี้เม้าส์ เลขที่101/10 ซอยเพิ่มมิตร ถนนสันเหมือง ตำบลในเมือง จังหวัดลำพูน ของนายนเรนทร์ ปัญญาภู ที่จะเรียกติดปากันว่าบ้านมิกกี้เม้าส์ หรือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมมิกกี้เม้าส์ มากที่สุดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีเกือบ 5 พันชิ้น ทุกอย่างที่เป็นมิกกี้เม้าส์ ที่ผลิตออกมาในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะนำมาจากต่างประเทศ ใช้เวลาสะสมตั้งปี 2528 จนถึงปัจจุบัน 32 ปี และยังสะสมต่อเนื่องของมิกกี้เม้าส์ที่ผลิตออกมา จนทำให้มีดาราหนุ่มชื่อดังได้มาขอซื้อทั้งหมดแต่เจ้าของไม่ยอมขายต้องการให้เปนอีกหนึ่งท่องเที่ยวเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นมิกกี้เม้าส์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยจะมีการเขียนคำอธิบายให้ทราบความเป็นมา

อย่างไรก็ตามที่บ้านมิกกี้เม้าส์ ยังมีภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรักชกาลที่ 10 ครั้งเสด็จฯ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ยังฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันกับมิกกี้เมาส์ ซึ่งทำให้เยาวชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งภายในจะจัดวางของมิ้กกี้เม้าส์ จากด้านในสุดจะเป็นชุดแรกที่เริ่มสะสมจะเป็นชุดเป็นแบบยาง ก่อนจะมีรูปแบบต่างๆ หรือเป็นแบบต่อรูปมิกกี้เม้าส์ แม้กระทั้งน้ำอันรมชื่อดังทำไว้ของการฉลองครบรอบต่างๆ

นอกจากนี้มีชุดเก้าอี้มิกกี้เม้าส์ รถจักรยาน ที่ใช้การแสดงของกาตูน จะเป็นชุดเครื่องเขียน เข็มกลัด ของที่ระลึก หรือจะเจ้ามิกกี้เม้าส์ตัวใหญ่ ก็มีให้ได้ชมอย่างตระกานตามากๆ เพราะมีจำนวนมาก แม้กระทั่งปัจจุบันที่ผลิตเป็นชุดครบรอบในแต่ละปี่ที่ผลิตออกมา โดยเฉพาะรถของเล่นเด็กยังเป็นมิกกี้เม้าส์ ที่ผ่านการใช้งานมาก็ได้ถูกซื้อมาไว้ ให้เด็กได้ชื่อชม แต่ที่นี่ก็มีข้อห้าม หลักคือห้ามจับ ห้ามขโมย ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทาน ทำของเสียหายชดใช้ แต่ที่นี้เปิดให้เข้าชมฟรี

ทั้งนี้การสะสมมากแบบนี้ก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัว ก็เริ่มที่ละเล็กละน้อยเรื่อยมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เดิมเคยเก็บไว้ดูเฉพาะภายในบ้าน แต่เห็กเด็กที่ชื่นชอบแต่ไม่ค่อยได้ชม ต้องการให้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนหรือผู้สนใจมาชื่นชมมากกว่าที่จะชื่นชมเพียงคนเดียว ส่วนผู้สนใจไม่ทราบเส้นทางก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 081 – 6034567

Comments

comments