ลำพูน มอบรางวัลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot)และประกวดหนังสั้นกระตุ้นท่องเที่ยว

Share This:

ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2560เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
การประชุมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน และการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560


สำหรับการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ช้างปู้ก่ำงาเขียว เจ้าของผลงาน นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม จังหวัดนนทบุรี ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน น้องหละปูน เจ้าของผลงาน นายภานุวัฒน์ เสงี่ยม จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน น้องลำไย เจ้าของผลงาน นายจักรกฤษ พุทธสอน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน น้องนกยูง@หละปูน เจ้าของผลงาน นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์ จังหวัดนนทบุรี, ผลงาน น้องงาเขียว เจ้าของผลงาน นายปราชญ์ชนินทร์ คงโพธิ์รอด กรุงเทพฯ และผลงาน น้องขาวหละปูน เจ้าของผลงาน นายรัชพล พัฒนาถาบุตร์ จังหวัดลำพูน รวมถึงรางวัลยอดนิยม (Popular vote) ได้แก่ ผลงาน น้องหละปูน เจ้าของผลงาน นายภานุวัฒน์ เสงี่ยม จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร


ส่วนการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท นักเรียน-นักศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน ฮักเมาหละปูน จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน ตามรอยฮักหละปูน จากโรงเรียนป่าตาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน GO TO LAMPHUN จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน Happy Lamphun จากจังหวัดลำพูน, ผลงาน Memory จากจังหวัดลำพูน, ผลงาน ขอบคุณ…ณ ลำพูน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท ประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน ผญ๋าลายคำ ทีมมีสเตอร์กรีนสตูดิโอ 2642 จากจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน Lamphun’s Flavor ทีมมูฟวิ่ง อิมเมจ จากจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน วัน “สุข” ทีมกล้วยป่า จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน ดอกแก้ว จากจังหวัดลำพูน, ผลงาน The lost in lamphun จากกรุงเทพฯ และผลงาน Lamphun EP.4 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Comments

comments