ทต.เชิงดอย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวทำดอกไม้จันทน์ดารารัตน์จากบ้านหมู่บ้านสู่ตำบลไปอำเภอ (มีคลิป)

Share This:

ทต.เชิงดอย รวมใจเป็นหนึ่งเดียวทำดอกไม้จันทน์ดารารัตน์จากบ้านหมู่บ้านสู่ตำบลไปอำเภอ เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้สนับให้ 10 หมู่บ้านส่งตัวแทนเข้าฝคกทำดอกไม้จันทร์ดารารัตน์ พร้อมมอบอุปกรณ์ให้ทุกบ้านได้ร่วมกันทำเพื่อใช้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงให้สร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำตัวแทนชาวบ้านจาก 10 ตำบล ตำบลละ 5 คน มาทำการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จากคณะครูจากกศน. ที่ผ่านการฝึกของระดับจังหวัดมาถ่ายทอดการประดิษฐ์ตามแบบของดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ ตั้งเป้าให้ได้ 5 พันดอก ซึ่งการประดิษฐ์ในครั้งนี้จะไม่แจกจ่ายแต่จะให้ทุกบ้าน ทุกครัวเรือนได้มาร่วมกันทำคนละ 1 ดอกในการเข้าร่วมใช้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในแต่ละหมู่บ้านที่จัดขึ้น ก่อนจะรวบรวมมาที่เทศบาลตำบลเชิงดอยทำพิธีร่วมกันทั้ง 10 หมู่บ้าน และส่งต่อให้ทางอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อดำนินการร่วมกันทั้งอำเภอ

อย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลเชิงดอยได้สนับสนุนอุปกรณ์ มอบให้กับทั้ง 10 หมู่บ้านไปร่วมกันทำขึ้นตามแต่จุดที่จะกำหนดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งต้องการให้ทุกบ้านทุกคนได้มีส่วนร่วมทำถวาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจกรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะในอำเภอดอยสะเก็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ต่อชาวบ้าน ชาวสวนชาวนาและชาวไร่ และชาวเชียงใหม่ได้มีน้ำกินน้ำใช้จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารามาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะหนองบัวพระเจ้าหลวง ยังเคยเป็นที่รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์คเสด็จประทับทรงประทับลงเรือยาวที่หนองบัว นับว่าเป็นอีกสถานที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างมาก

 

Comments

comments