ระเบิดตูบต่อเนื่อง ชลประทานศึกษาผลกระทบต่อปางช้างเลี้ยง อ.แม่แตง เชียงใหม่

Share This:

ชลประทานเดินหน้าศึกษาผลกระทบระเบิดต่อเนื่องเพิ่มปริมาณหินและระเบิด ผลการศึกษาต่อเนื่องยังไม่พบผลกระทบต่อช้างมีอาการตื่นตระหนก เครียด รับรู้เสียง และผลกระทบด้านอื่นๆ ซึ่งทีมสัตวแพทย์ยังเฝ้าติดตามทุกวันเพื่อการศึกษาเสียงและการะเบิดกระทบต่อช้าง

นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เผยว่าการทำงานศึกษาการระเบิดในพื้นที่จริงในพื้นที่ก่อสร้าง ระเบิดบนผิวดิน เพื่อทำถนนไปยังจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน บ้านแม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยใช้เวลา 17.30 น. หลังจากปางช้างปิดไม่มีนักท่องเที่ยว ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ได้เพิ่มปริมาณหิน และระเบิด ในอัตราส่วนหิน 1 ลบ.ม. ต่อระเบิด 0.03 กรัม ระดับเสียงวัดได้ ความดัน 66 dba. เมื่อวานนี้จำนวนหิน 16 ก้อน ซึ่งปางช้างนายแซบที่อยู่ใกล้ช้างไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้น จากการตรวจวัดค่าเสียงก่อนการระเบิดวัดได้ 40 กว่า dba ช่วงระเบิดเพิ่มขึ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตามการระเบิดจะค่อยเพิ่มปริมาณหินและระเบิด จนถึงช่วงที่ช้างรับรู้ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลของงานวิจัยเสียงดังที่เกิดผลกระทบต่อช้างเลี้ยงจากนี้ต้องใช้การระเบิดแนวหินเพื่อทำถนนเข้าไปยังจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำราว 400- 500 เมตร ซึ่งอุปสรรคการทำงานยังล้าช้าจากการระเบิดที่ต้องไม่ให้กระทบช้างมากที่สุด โดยตลอดการระเบิดทีมสัตวแพทย์ของปศุสัตว์เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังค่อยดูแลช้างทุกเชือกในระยะเฝ้าระวัง เบื้องต้นยังไม่พบผลกระทบช้างตื่นตระหนก กินอาหารไม่ได้ เกิดอาการเครียดจากเสียงระเบิด ทำให้การทำงานเริ่มได้ต่อเนื่องโดยเป้าหมายตั้งไว้ 4 เดือนของการเปิดเส้นทางทำถนน ทำให้ผลการวิจัยผลกระทบจากเสียงระเบิดดระทบต่อช้างเลี้ยง เป็นครั้งแรกของโลกเพราะไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง มีผู้ประกอบการปางช้างทั้งหมด 7 ปาง ซึ่งมีช้างรวมกว่า 230 เชือก โดยปางช้างที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากจุดก่อสร้าง 550 เมตร และไกลสุดระยะทาง 2.2 กิโลเมตร

 

Comments

comments