สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นนักจิอาสาตามรอยพ่อ (มีคลิป)

Share This:

สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเป็นนักจิอาสาตามรอยพ่อ สสส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม”
มุ่งสร้างเยาวชนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำดีเพื่อพ่อ พร้อมปักหมุดแผนที่ความดีจังหวัดเชียงใหม่ สรรค์สร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งจิตอาสา โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำดำเนินการ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม ตัวแทนของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยกันสนับสนุน และ ผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้าง และ สนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม และ สามารถส่งมอบคุณค่าของการมีจิตอาสาเพื่อสังคมไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคมของเมืองเชียงใหม่สืบไป
นอกจากนี้การเปิดตัวโครงการดังกล่าวในวันนี้จะเป็นดั่งจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม และ สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทำความดีเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดี และ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

นายอรรถวุฒิ ศิริปัญญา หัวหน้าคณะทำงานโครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม กล่าวว่า โครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม ประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Road Show Project , กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่หัวใจอาสาเพื่อสังคม, กิจกรรมมือเล็ก ๆ สร้างสรรค์จิตอาสา , กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม และ กิจกรรม Diary หัวใจอาสาเพื่อสังคม เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเสมือนกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การฝึกประสบการณ์จริง ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาที่ครบทุกมิติ นายอรรถวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีจิตอันดียิ่งจากภาคส่วนต่าง ๆ และ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นพลังอันสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมของเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา ด้วยพลังความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วน

 

Comments

comments