สามเณร 350 รูปเดินธรรมยาตราตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย (มีคลิป)

Share This:

สามเณร 350 รูปเดินธรรมยาตราตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย เดินขึ้นสูงวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทาง 11 กิโลเมตรเพื่อฝึกวิริยะบารมีและขันติบารมี ในการเดินธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย

เช้าวัน สามเณรจำนวน 350 รูป จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระปลัดประทิน กล่าวว่า เป็นโครงการพระธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย เดินตามรอยธรรมพระครูบาศรีวิชัย เริ่มต้นการเดินจากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ก่องสร้างถนนร่วมกับชาวบ้าน

 

เพื่อไปกราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและเป็นการตามรอยขององค์พระครูบาเจ้าศรวิชัย ซึ่งการเดินธรรมยาตราครั้งนี้ของสามเณรต้องเดินขึ้นดอยด้วยระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็นการฝึกวิริยะบารมีและขันติบารมี เป็นเพียงการเริ่มต้นของการเดินธรรมยาตรา ก่อนจะมีการเดินอีกครั้งไปยังอำเภออมก๋อย ตามโครงการพระธรรมจาริก ธรรมะห่มดอย

Comments

comments