จัดการให้ในเมืองน้ำไม่ท่วม ชลประทานบริหารจัดการน้ำคลองชลประทานและน้ำปิง (มีคลิป)

Share This:

สภาพน้ำแม่แตงออกสีแดงเพิ่มปริมาณมากขึ้น ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เร่งบริหารจัดการน้ำแม่แตงหลังเพิ่มปริมาณมาก ลดผลผระทบน้ำล้น
คลองชลประทาน และลดผลกระทบน้ำท่วมเมืองยกประตูระบายน้ำปิงป่าแดดขึ้น ให้น้ำไหลผ่านสะดวกหลังต้นน้ำ กลางน้ำก่อนผ่านตัวเมืองเพิ่มขึ้น

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้น้ำแม่แตง เริ่มมีปริมาณน้ำมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำไหลลงคลองชลประทานเชียงใหม่ โดยตรงต้้องดำเนินการบริหารจัดการน้ำในคลองชลประทานเพื่อลดลกระทบน้ำเข้าท่วมเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากต้นน้ำเป็นน้ำจากน้ำแม่แตง และมีน้ำจากดอยสุเทพ-ปุย ตลอดเส้นทางไหลลงคลองชลประทานเบื้องต้นแบ่งไว้ 4 โซน ในการตัดน้ำโซน 1 อำเภอแม่แตงและแม่ริม
โซน 2 เขตอเเภอแม่ริมและเมือง โซน 3 โซนเขตรอยต่ออำเภอเมืองถึงอำเภอหางดง และโซน 4 เขตรอยต่ออำเภอหางดงถึงอำเภอสันป่างตอง โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดดูปริมษน้ำในแต่ละช่วงหากมีมากก้จะตัดน้ำลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อพร่องน้ำไม่ให้มีเอ่อล้นจนเกิดผลกระทบเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร

โดยเฉพาะในเขตเมืองที่ป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ ควบคู่ไปกับการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำแม่น้ำปิง ป่าแดด ที่ได้ยกประตูลอยขึ้นทั้ง 4 บาน ไม่มีการบริหารจัดการให้น้ำไหลผ่านไปทางใต้ให้มากที่สุดหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา และลำน้ำหลัก จากต้นแม่น้ำปิง ไหลลงมาสมทบเพื่อลดผลกระทบไม่ให้น้ำท่วมขังเมือง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะค่อยตัดน้ำจากคลองชลประทานลงแม่น้ำปิงในแต่ละโซน เพราะจะมีน้ำใหม่ไหลเข้ามาต่อเนื่อง ส่วนน้ำแม่แตงจะมีการระบายลงแม่น้ำปิงโดยตรงให้มีเข้าในคลองชลประทานลดลงไม่ให้เข้าสมทบกับน้ำใหม่รายทางที่ไหลลงมาตลอดแนวคลองชลประทานจากเหนือไปจนถึงปลายคลอง

Comments

comments