แม่จอกหลวงจัดนิทรรศการงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 (มีคลิป)

Share This:

ชมนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โครงการชลประทานเชียงใหม่

 

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 พร้อม นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้าาชการสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้านแหล่งน้ำช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถึง ปี พ.ศ. 2546 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์


ส่วนภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงภาพกิจกรรม1. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตอนบน อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ตอนบน และอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาลำน้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขต ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำพระราชอาคันตุกะเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาหัวยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2.1 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 นำสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งสเปน
2.2 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2534 นำสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
3. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
4.เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณสระเก็บน้ำบ้านหัวยสะแพท หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่กรมชลประทานก่อสร้างไว้เมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ระดับน้ำในสระเก็บน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่การเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการนี้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาช่วยเหลือราษฎรในการจัดหาแหล่งน้ำ ตลอดจนขุดลอกอ่างฯ ห้วยม่วงตอนบน เพื่อเพิ่มความจุของอ่างฯ เพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชน ชมนิทรรศการ และจัดจุดลงนามถวายพระพรไว้บริเวณสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ซึ่งช่วงเวลาของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2522 ความจุ 1.02 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมการทำความสะอาด การกำจัดวัชพืชบริเวณลาดด้านหน้า ด้านท้าย ทำนบดิน การทาสีเหลืองตัวอักษร “โครงการชลประทานเชียงใหม่” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Comments

comments