ปทุมธานีมีของดีมากมายโชว์คนเหนือได้เที่ยว ช๊อป ชิม (มีคลิป)

Share This:

พาณิชย์ปทุมธานานีขึ้นเหนือนำของดียกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง สร้างให้ผู้ประกอบการปทุมธานีและเชียงใหม่ได้พบปะเพื่อต่อยอดการ
ค้าขายการท่องเที่ยวของสองจังหวัดให้ปทุมธานีเป็นที่รู้จักมากว่ามองเป็นเมืองผ่าน

นางชไมพร ขัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้นำผู้ประกอบารโอท๊อป และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นำมาพบประกับผู้ประกอบการของจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑล รองกรุงเทพมหานครจนทำให้ถูกลืมไปว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีควาสำคัญด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยกระดับของผู้ประกอบการสินค้าด้านโอทอป และการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักจึงได้ออกไปตามหัวเมืองใหญ่อย่างจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร มีความโดนเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีศักยภาพต่างๆ เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นที่รู้จักได้จัดกิจกรรมสร้าง Story ขึ้นยกมูลค่าสินและการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้การเชื่อมโยงเจรจาด้านการค้าของเมืองใหญ่เข้าสู่จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่ไปปรับใช้เพิ่มมูลค่าต่อยอดให้จังหวัดปทุมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

Comments

comments