ช้างเลี้ยงแห่มาหากินเชียงใหม่ พบขึ้นทะเบียนมากที่สุดของประเทศเกือบพันเชือก(มีคลิป)

Share This:

ตรวจสอบพบเชียงใหม่มีช้างขึ้นทะเบียนมากที่สุดในประเทศ หลังจากคสช.ให้มีการจรวจสอบรูปพรรณช้างและตรวจเลือดช้างทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีช้างเลี้ยงนำเข้ามามากที่สุดเกือบ 1 พันเชือกมีมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะช้างเลี้ยงจากจ.อยุทยาเข้ามามากที่สุด ก่อนตรวจสอบมี 7 ร้อยกว่าเชือก พบช้างป่าที่ป่วย 1 รายยังอยู่ระหว่างการรักษา

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่าหลังจากคสช.ได้มีคำสั่งให้มีการตรวจรูปพรณณช้างและตรวจเลือดช้างเพื่อตรวหาว่ามีการนำช้างป่ามาสวมเป็นช้างเลี้ยงในแต่ละพื้นที่ ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการตรวจสอบมีการขึ้นทะเบียนไว้ 7 ร้อยกว่าเชือก แต่หลังจากตรวจสอบตามระยะเวลาให้ขึ้นทะเบียนอีกครั้งพบ 917 เชือก ซึ่งเป็นช้างเลี้ยงมาที่สุดของประเทศไทย ซึ่งพบมีการนำช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเข้ามากที่สุด เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองนักท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยยวเข้ามามากทำให้ปางช้างต่างๆ นำช้างเข้ามาให้บริการด้านการท่องเที่ยวจึงทำให้มีปริมาณมาก

ส่วนการสวมช้างป่ามาเป็นช้างเลี้ยงยังไม่พบการกระทำความผิดเป็นช้างที่มีความถูกต้องได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนพบช้างป่า 1 รายที่อำเภอแม่แตง แต่เนื่องจากล้มป่วยยังอยู่ระหว่าการรักษาของปางช้าง อย่างไรก็ดีช้างที่นำมาเร่รอนก็ไม่พบถูกนำเข้ามาหลังจากภาครัฐมีมาตรการเข้มในการเอาผิดครวญช้างที่นำมาเร่ในเมือง ขณะเดียวกันพบว่าราคาช้าง 1 ตัวที่ใช้งานได้แล้วจะมีราคาเพิ่มขึ้นสูงจาก 1.5 ล้านบาท ขึ้นเป็น 2 -2.5 ล้านบาท ส่ววนเจ้าของช้างยังไม่ขึ้นทะเบียนช้างจะมีความผิดกฎหมายหลังจาก 360 วันตามคำสั่งคสช. มีการครอบครงช้างป่า หรือมีช้างไม่ขึ้นทะเบียนมีโทษทั้งจำคุกไม่เกิน 4 ปี โทษทั้งปรับ ไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำคุกและปรับ และช้างจะถูกยึดเป็นของแผ่นดิน ซึ่งไม่พบการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

Comments

comments