ถนน 118 ช่วงดอยนางแก้วอันตรายมากที่สุดเป็น 1 ใน 141 จุดเสี่ยงทั่วประเทศ(มีคลิป)

Share This:

ถนน 118 เส้นทางอันตรายเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากที่สุด ผอ.แขวงทางหลวงที่ 2 เชียงใหม่เผยถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย ช่วงดอยนางแก้วอันตรายมากที่สุดเป็น 1 ใน 141 จุดเสี่ยงทั่วประเทศเกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน

นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สายเชียงใหม่-เชียงราย) ว่า ทางหลวงแผ่นดินสายนี้ช่วงบ้านปางแฟนถึงแม่ขะจาน จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก เป็น 1 ใน 141 จุดเสี่ยงทั่วประเทศของกรมทางหลวง ในช่วงตอนนี้ทางกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงที่ 2 ได้ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งในส่วนผิวจราจรที่มีความกังวลว่าจะเกิดการลื่น โดยทำการฉาบผิวใหม่ ตลอดสายได้มีการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อลดปัญหาการลื่นไถล ซึ่งช่วงที่อันตรายที่สุดบนถนนสายนี้ตั้งแต่บนดอยนางแก้ว กม.ที่ 53 กว่าๆ ย้อนกลับมาทางบ้านปางแฟน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งทางหลวงเองก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นกัน และจากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทราบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตก

อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินในช่วงนี้ เรื่องกายภาพของถนนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนสายนี้มีสภาพคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเขา บางช่วงจะเป็นโค้งอันตราย หากผู้ใช้ทางขาดความระมัดระวังเท่าที่ควรจะเป็นมักจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในฝั่งขาเข้าเชียงใหม่ พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าเดิมมาก

ขณะนี้กรมทางหลวงได้มีการปรับปรุงให้เป็น 4 ช่องทางจราจร ตั้งแต่ กม.42 บ้านปางแฟน ถึง กม.ที่ 51 กว่าๆ บริเวณยอดดอยนางแก้ว ซึ่งเกิดอุบัติเหตุใหญ่ครั้งล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมา รวมถึงบางจุดที่ประเมินแล้วว่าจะเป็นจุดอันตรายได้มีการแก้ไขแนวใหม่ เพื่อลดความลาดชัน ลดความโค้ง จากนั้นในปี 2561 จะมีการดำเนินการในส่วนต่อซึ่งจะมีการขยายเป็น 4 ช่องจราจรต่อเนื่องไปในพื้นที่ จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

 

Comments

comments