มันกำลังจะมาพายุปาข่า จ่อบินตรงเข้าเชียงใหม่ชลประทานพร้อมรับมือไม่ให้น้ำท่วมตัวเมือง (มีคลิป)

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่พร้อมรับมือพายุใหม่จ่อเข้าเต็มๆ ปาข่า ช่วง 29-31 สค.เตรียมพร่องน้ำในแม่น้ำปิงจากเหนือลงใต้ให้มากที่สุด ต่อวันระบาย
2-3 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีเพียง 3 แห่งที่ต้องพร่องน้ำและรอการประเมินของพายุอีกครั้ง

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าในช่วงปลายเดือนนี้ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบจากพายุปาข่า ซึ่งจะเข้ามาตรงจังหวัดเชียงใหม่ อาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่ได้ระบายน้ำในแม่น้ำปิงจากประตูระบายน้ำป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ลดปริมาณลงมากที่สุดเพื่อรองรับน้ำจากทางเหนือตัวเมืองของอำเภอเชียงดาว แม่แตง แม่ริม และน้ำจากดอยสุเทพเขตตัวอำเภอเมือง ซึ่งการระบายช่วงนี้ตกที่วันละ 2-3 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ทางทิศใต้ซึ่งมีประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง ที่จะรับน้ำจากเหนือ กลางและลงใต้ไปสู่ทะเลสาบดอยเต่า ก่อนไหลลงเขื่อนภูมิพล ก็มีการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำจากในช่วงนี้มีมีปริมาณน้ำ 7 ล้านลบ.ม. จากความจุเต็ม 9 ล้านลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำทั้งหมด

อย่างไรตามน้ำในเขื่องใหญ่ 2 แห่งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำ 144 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อย 54 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 57 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22 และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 12 อ่าง ปริมาณน้ำรวม 49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 แต่จำนวน 3 อ่างที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ที่รอการประเมินในช่วงใกล้พายุเข้าอีกครั้งเพื่อการพร่องน้ำรองรับน้ำใหม่ ส่วนพายุที่มีขณะนี้ไม่มีผลกระทบมากหนักทำให้รองรับน้ำได้อย่างสบายแต่ต้องรอพายุปาข่าที่จะมีผลกระทบโดยตรงอีกครั้ง

Comments

comments