พายุปาข่ายังไม่มาอ.แม่แจ่มน้ำเริ่มเอ่อท่วมหลังฝนตกหนักลุ้นต่อน้ำทางตอนเหนือ (มีคลิป)

Share This:

น้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร นายอำเภอแม่แจ่มแจ้งเตือนประชาชนในเขตตัวอำเภอและใกล้เคียง เฝ้า
ติดตามระดับน้ำที่ค่อยเพื่อขึ้นสูง ขณะมวลน้ำทางเหนืออำเภอเริ่มทะยอยไหลผ่านคาดจะทำให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำแม่แจ่ม ในเขตตัวอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นจุดรวมมวลน้ำจาก
ทางตอเหนือที่เริ่มทะยอยไหลลงมาสมทบกัน ส่งผลให้ขณะนี้มวลน้ำได้เริ่มเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นจุดต่ำ นอกจากนี้มวลน้ำก้อนใหญ่กำลังดทะยอยไหลลงมาต่อเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลแรงและสีของน้ำแดงขุ่น


ส่วนตำบลแม่นาจร อยู่ทางเหนือของอำเภอแม่แจ่มปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น และมวลน้ำกำลังไหลลงมาสมทบ ทำให้มีแนวโน้มที่ระดับน้ำแม่แจ่ม จะสูงเพิ่มขึ้นอีก จึงขอแจ้งพื้นที่ริมน้ำเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหากระดับปริมาณน้ำมีระดับเพิ่มขึ้นให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำแม่แจ่มยกสิ่งของขึ้นที่สูง ให้ย้ายเด็และผู้สูงอายุไปอยู่ในพื้นที่สูงและปลอดภัยแล้ว ยังให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำทางตอนเหนืออย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments