ใช้ศาสตร์พระราชาสร้างรายได้ 4 หมื่นต่อเดือนในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (มีคลิป)

Share This:

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชามีรายได้เดือน 4 หมื่นบาท สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผสมผสนาผลไม้พืชผักบ่อปลาในพื้นที่ 8ไร่ หมุนเวียนขายได้ตลอดทั้งปี ยังเป็นเกษตร 4.0 ที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผลผลิตไม่ต้องออกเร่ขายมีคนมารับซื้อจองถึงสวน โดยเฉพาะลองกองและ เงาะมีคุณภาพไม่แพ้ของภาคตะวันออกหรือภาคใต้

ผู้สื่อข่าวพาไปที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายชาตรี สุวรรณพันธ์ อายุ 50 ปี เลขที่ 176/4 ตำบลป่าไหน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดแบ่งส่วนไว้ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปรับใช้ในช่วง 10 ปีหลังมีการปลูกมะม่วง ลำไย ขุดบ่อปลา กระท้อนเสริมเงาะ ลองกอง ทะเรียน หน่อยหนา มะพร้าว กล้วนลูกผสม และปลูกพืชพักสวนครัวเสริมให้หมุนเวียนเก็ยขายได้ตลอดทุกเดือนมีผลไม้ขายได้ตลอดทั้งปี และเลี้ยงปลาที่มีขายและมีกินเองจนทำให้ตอนนี้มีรายได้ต่อเดือน 4 หมื่นบาทจากการเก็บผลไม้และพืชผัก

อย่างไรก็ตามตอนนี้มีต้นลองกอง จำนวน 5 ต้นที่ปลูกได้ 7-8 ปี มีผลผลิตออกให้เก็บขายมาตลอดต่อต้นขายได้ 2 -2.5 พันบาท โดยจะมีพ่อค้าและชาวบ้านมาจองไว้ซึ่งตอนนี้กำลังออกลูก รวมไปถึงเงาะที่มีคุณภาพไม่แพ้ของภาคใต้และตะวันออก เนื้อหนา แห้ง ไม่ติดเม็ด จนเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าแม้กระทั่งชาวบ้านก็ต้องมาจองไว้ตอนนี้ก็เริ่มตัดขายได้มีรายได้เพิ่มอีก 2 -3 พันบาท เสริมเข้ามารวมไปถึงการปลูกข้าว ทำให้ทุกวันนี้แถบจะไม่ต้องซื้ออะไรนอกจากเนื้อสัตว์เท่านั้น เพราะทุกอย่างมีไว้ในสวนที่หมุนเวียนให้ได้เก็บขายและกิน จะเห้นลูกหน่อยหนาที่มีขนาดใหญ่ต่อลูก 400-500 กรัม หรืเกือบครึ่งกิโลกรัม ใหญ่กว่าหน้าเด็กๆ อีกด้วย

ทั้งนี้การทำเกษตรฤฎีตามศาสตร์ของพระราชานั้นได้ผลที่พอมีพอกินอยู่อย่างพอเพียง ถึงจะไม่รำรวยอะไรมากแต่ก็มีความสุขจากรายได้ในแต่ละวัน หมุนเวียนให้ได้ขาย เพราะพืชแต่ละชนิดจะออกแต่ต่างกันช่วงการเก็บเกี่ยวเรียกว่าตลอดทุกวันทุกเดือนและทั้งปี มีขายให้มีรายได้ ซึ่งตอนนี้กำลังปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ผสมที่มีความพิเศษของต้นใหญ่ ให้ผลิตมากต่อเครือจะได้ถึง 17 หวี ซึ่งกล้วยสามารถเก็บได้ทั้งทั้งหมดก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีก โดยทุกวันนี้ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตามแนวทางของรัฐบาลกลายเป็นเกษตรกร 4.0 ที่ต้องพึ่งพามาช่วย

Comments

comments